Ο Βουλευτής αναφέρει ότι «Έντονες διαμαρτυρίες εκφράστηκαν από τη μεριά των μαθητών Γυμνασίων και των γονέων τους, λόγω της αδυναμίας διδασκαλίας της Ιταλικής και Ισπανικής γλώσσας, ως δεύτερη ξένη γλώσσα, σε πολλά σχολεία. Από τη μεριά τους, οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, έχουν βάσιμες υπόνοιες ότι θα περιοριστούν, σε αριθμό, οι σχολικές μονάδες στις οποίες θα διδάσκονται οι παραπάνω ξένες γλώσσες.

Τη σχολική χρονιά 2009-10, το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με την απόφαση 105957/Γ2/03-09-2009, προχώρησε στην εφαρμογή της διδασκαλίας της Ισπανικής γλώσσας, ως δεύτερης ξένης γλώσσας επιλογής, ενώ προσφάτως αποφασίστηκε η Ισπανική να διδάσκεται και στα ΕΠΑΛ. Μία χρονιά νωρίτερα (2008-2009) είχε συμβεί το ίδιο και για την Ιταλική Γλώσσα. Τα κενά διδασκόντων Ιταλικής και Ισπανικής γλώσσας που παρουσιάστηκαν έχουν ωθήσει πολλούς μαθητές, παρόλο που την περσινή χρονιά διδάχτηκαν Ιταλικά ή Ισπανικά, φέτος να αναγκάζονται να επιλέγουν άλλη ξένη γλώσσα π.χ. Γαλλικά, με αποτέλεσμα να υπάρχει πραγματική αναστάτωση στη μαθησιακή τους διαδικασία. Το όλο πρόβλημα, θα μπορούσε να είχε λυθεί, αν το αρμόδιο Υπουργείο προχωρούσε σε λελογισμένες προσλήψεις αναπληρωτών καθηγητών Ιταλικής και Ισπανικής φιλολογίας, πλήρους ωραρίου».

Ο Βουλευτής, ρωτά την Υπουργό «αν προτίθεται το Υπουργείο να καλύψει άμεσα τα κενά καθηγητών Ιταλικής και Ισπανικής γλώσσας και αν είναι πράγματι αληθές, ότι το Υπουργείο έχει ως στόχο να περιορίσει σε αριθμό τις σχολικές μονάδες που θα παρέχουν την δυνατότητα διδασκαλίας της Ιταλικής και της Ισπανικής γλώσσας».

Πηγή: www.inital.gr