Νέα ερώτηση της Ελίζας Βόζεμπεργκ, Βουλευτή Ν.Δ. Α' Αθήνας σχετικά με την κάλυψη κενών στα ισπανικά:

Προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κα Άννα Διαμαντοπουλου

Θέμα : «Η ανάγκη κάλυψης των κενών του κλάδου ΠΕ40 Ισπανικής»

Κυρία Υπουργέ,

Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων παρά τις περί του αντιθέτου εξαγγελίες του δεν προχώρησε στο διορισμό καθηγητών Ισπανικής Γλώσσας, αν και τα κενά του κλάδου ΠΕ 40 Ισπανικής ανά την επικράτεια είναι μεγάλα.

Οι μαθητές που έχουν επιλέξει άλλες ξένες γλώσσες όπως η Γαλλική και η Γερμανική, έχουν ξεκινήσει κανονικά τα μαθήματά τους από την έναρξη του σχολικού έτους, ενώ οι μαθητές που έχουν επιλέξει την Ισπανική αναμένουν ακόμη τους καθηγητές που το Υπουργείο υποσχέθηκε ότι θα τοποθετήσει στα σχολεία τους.

Η ανακοίνωση της 29ης Οκτωβρίου περί διορισμού 44 αναπληρωτών καθηγητών Γαλλικής και Γερμανικής μειωμένου ωραρίου στη Ββάθμια αποτελεί εμπαιγμό, με δεδομένη την ήδη υπάρχουσα πληθώρα των καθηγητών των ανωτέρω κλάδων στη μέση εκπαίδευση.

Αποτέλεσμα της τακτικής αυτής του Υπουργείου ήταν πολλοί μαθητές να υποχρεωθούν να αλλάξουν επιλογή ξένης γλώσσας παρά τη θέλησή τους, εξαιτίας της κωλυσιεργίας του Υπουργείου στην τοποθέτηση καθηγητών Ισπανικής.

Η πολιτική που ακολουθεί το Υπουργείο Παιδείας ουσιαστικά καταργεί την πολυγλωσσία και στερεί από τους μαθητές την ευκαιρία να επιλέξουν μια εξαιρετικά δημοφιλή γλώσσα όπως η Ισπανική.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ερωτάσθε κα Υπουργέ :

Ποια είναι η θέση σας για το ανωτέρω ζήτημα ;

Τι προτίθεσθε να πράξετε για την κάλυψη των κενών του κλάδου ΠΕ 40 Ισπανικής ;

Πηγή: vozemberg.gr