Έπειτα από 2 σχολικά έτη 2009-2010 και 2010 - 2011 μη δυνατότητας εγγραφής στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων του νεοσύστατου κλάδου ΠΕ 40 Ισπανικής, οι απόφοιτοι της Ειδίκευσης Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού και της Διδακτικής της ως Ξένης του Ιονίου θα μπορούν να καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους για να εγγραφούν στους ανωτέρω πίνακες και θα μπορούν να συμμετάσχουν ισότιμα στον προσεχή διαγωνισμό των εκπαιδευτικών, μαζί με τους αποφοίτους του τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α, καθώς και τους αποφοίτους του τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Ε.Α.Π.

Δείτε παρακάτω την Κοινή Υπουργική Απόφαση, καθώς επίσης και τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Κοινή Υπουργική Απόφαση ΚΥΑ ΓΙΑ ΠΕ 40 ΙΣΠ.pdf

Εφημερίδα της Κυβέρνησης Φ_Ε_Κ 1802 ΤΒ' 17-11-2010.pdf