ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
κα. Άννα Διαμαντοπούλου

Θέμα: Έλλειψη διδακτικού προσωπικού για τη διδασκαλία της Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας στην Ελληνική Εκπαίδευση

Κυρία Υπουργέ,

Η διδασκαλία της Ιταλικής και Ισπανικής γλώσσας εισήχθη στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως δεύτερη επιλογή ξένης γλώσσας κατά τα σχολικά έτη 2008-2009 και 2009-2010 αντιστοίχως, με στόχο την ενίσχυση και διάδοση των ξένων γλωσσών στην Ελληνική Δημόσια Εκπαίδευση.

Με πρόσφατη πρωτοβουλία σας, ανακοινώθηκαν για το σχολικό έτος 2010-2011, οι προσλήψεις 140 αναπληρωτών καθηγητών Ιταλικής γλώσσας πλήρους ωραρίου.
Σε σχετική του ανακοίνωση, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, πληροφορεί ότι από την ανάλυση στοιχείων, υφίστανται οργανικά κενά στον κλάδο ΠΕ 34 Ιταλικής. Αντίστοιχα προβλήματα επισημαίνονται και στην πλήρωση κενών εκπαιδευτικών θέσεων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του κλάδου ΠΕ40 Ισπανικής Γλώσσας.
Επιπροσθέτως, έχει καθυστερήσει η σύσταση θέσεων Σχολικών Συμβούλων Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, και θέσεων μόνιμων Συμβούλων ή Παρέδρων Ιταλικής και Ισπανικής γλώσσας στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
Η διδασκαλία των άνωθι ξένων γλωσσών προσφέρεται αποκλειστικά ως δεύτερη γλώσσα επιλογής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σε αντίθεση με τη διδασκαλία της Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας που εισήχθησαν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ήδη από το σχολικό έτος 2005-2006.

Κατόπιν των ως άνω ερωτάται η κα. Υπουργός

1) Προτίθεσθε να προβείτε άμεσα στην κάλυψη των κενών θέσεων αναπληρωτών καθηγητών πλήρους ωραρίου για τη διδασκαλία της Ιταλικής και Ισπανικής γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση;
2) Σκοπεύετε να εισάγετε τη διδασκαλία της Ισπανικής και Ιταλικής γλώσσας ως δεύτερης επιλογής ξένης γλώσσας και στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ώστε να ολοκληρωθεί ο κύκλος εκμάθησής τους;

Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2010 Ο Ερωτών Βουλευτής,

Παναγιώτης Κουρουμπλής

Πηγή: www.inital.gr