Αγαπητοί Συνάδελφοι - Kαθηγητές της Ισπανικής,

Την Κυριακή 31 Οκτωβρίου του 2010 απέστειλα επιστολή, σχετικά με την ίδρυση ενός Πανελλήνιου Συλλόγου Καθηγητών Ισπανικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων του Πανελλήνιου Συλλόγου Πτυχιούχων Ισπανικής Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α (ΠΑ.Σ.Π.Ι.Φ), του Πανελλήνιου Συλλόγου Αποφοίτων Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Ε.Α.Π (ΠΑ.Σ.ΑΠ.ΙΣΠ), καθώς και του Συλλόγου Καθηγητών Ισπανικής Γλώσσας Εν Ελλάδι και Ισπανιστών (Σ.Ε.Κ.Ι – ASPE), η οποία δημοσιεύτηκε από τον κο Ηλία Οικονομόπουλο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΑ.Σ.Π.Ι.Φ, στο: http://galeria-hispanica.blogspot.com/2010/11/blog-post.html

Μετά και από τη δημοσίευση αρκετών σχολίων στο blogspot του κου Οικονομόπουλου, τον οποίο και ευχαριστώ για την αυθόρμητη πρότασή του να δημοσιεύσει την επιστολή, νιώθω την ανάγκη να διευκρινίσω τα εξής, ως μια προσπάθεια να υπάρξει ένας ευρύτερος διάλογος σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα, ο οποίος θα μας βοηθήσει όλους στο να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα, σχετικά με τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει ο μελλοντικός Πανελλήνιος Σύλλογος Καθηγητών Ισπανικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης:

  1. Aναφέρομαι στην επιστολή, μεταξύ άλλων, και στο ενδεχόμενο κατάργησης - διάλυσης του Σ.Ε.Κ.Ι – ASPE, καθώς και την ενσωμάτωσή του στον μελλοντικό Πανελλήνιο Σύλλογο Καθηγητών Ισπανικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ώστε ένας και μόνο ισχυρός Σύλλογος Καθηγητών Ισπανικής να έχει υπό την σκέπη του όλους τους καθηγητές Ισπανικής γλώσσας (πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και επαρκειούχους), οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Κανείς δεν αμφισβητεί την πολύχρονη εμπειρία και συμβολή του Σ.Ε.Κ.Ι – ASPE στην επιμόρφωση των καθηγητών Ισπανικής. Ωστόσο, η κλαδική εκπροσώπηση του ΠΕ 40 απαιτεί τη δημιουργία ενός ισχυρού Συλλόγου Καθηγητών Ισπανικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, o οποίος θα πρέπει να απαρτίζεται από πολλά μέλη.
  2. Eάν υποτεθεί ότι ο μελλοντικός Πανελλήνιος Σύλλογος Καθηγητών Ισπανικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης θα επιτρέπει, μέσω του καταστατικού του, και σε επαρκειούχους καθηγητές της Ισπανικής γλώσσας να γίνονται μέλη του, θεωρώ ότι οι επαρκειούχοι καθηγητές Ισπανικής (δικαίωμα εγγραφής) δεν θα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης καθηγητές Ισπανικής (δικαίωμα εγγραφής και δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι). Σε περίπτωση όμως που οι επαρκειούχοι καθηγητές Ισπανικής αποκτήσουν αποδεκτό τίτλο ως προς τα τυπικά προσόντα διορισμού του εκπαιδευτικού προσωπικού κλάδου ΠΕ 40 Ισπανικής (πτυχίο Ισπανικής Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α, πτυχίο Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Ε.Α.Π, πτυχίο Ειδίκευσης Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού και της Διδακτικής της ως Ξένης του Ιονίου, ή ισότιμο τίτλο αντιστοίχου ειδικότητας ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής), θα πρέπει να μπορούν να αποκτούν πλήρη δικαιώματα (και δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι). Σε αρχική φάση, δηλαδή με την εγγραφή τους, οι επαρκειούχοι καθηγητές της Ισπανικής θα ονομάζονται μέλη – παρατηρητές και στη συνέχεια όσοι από αυτούς αποκτούν πλήρη δικαιώματα (πτυχίο, το οποίο ισοδυναμεί με δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι), θα μετονομάζονται σε τακτικά μέλη. Ο Σύλλογος Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας στην Ελλάδα www.dlv.gr δέχεται ως μέλη του και επαρκειούχους καθηγητές της Γερμανικής.
  3. Κατά την προσωπική μου γνώμη, εάν ο Σ.Ε.Κ.Ι – ASPE δεν επιθυμεί να ενσωματωθεί, υπό τους ανωτέρω όρους, στον μελλοντικό Πανελλήνιο Σύλλογο Καθηγητών Ισπανικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, φυσικά και θα μπορεί να συνεχίσει να υφίσταται και να δραστηριοποιείται ως Σύλλογος, αλλά εφεξής δεν θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να συνυπογράφει μαζί με τον ΠΑ.Σ.Π.Ι.Φ και τον ΠΑ.Σ.ΑΠ.ΙΣΠ, ή μαζί με τον μελλοντικό Πανελλήνιο Σύλλογο Καθηγητών Ισπανικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, τα Δελτία Τύπου των Συλλόγων Καθηγητών Ισπανικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ούτε και θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να παρίσταται στις συναντήσεις των Συλλόγων Καθηγητών Ισπανικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με τις αρμόδιες υπηρεσίες και την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, δηλαδή εφεξής ο Σ.Ε.Κ.Ι – ASPE δεν θα πρέπει να μπορεί να εκπροσωπεί τον κλάδο ΠΕ 40 Ισπανικής.
  4. Η προτεινόμενη λύση της συνομοσπονδίας μεταξύ του μελλοντικού Πανελλήνιου Συλλόγου Καθηγητών Ισπανικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και του Σ.Ε.Κ.Ι. – ASPE, θα δημιουργούσε ακριβώς τα ίδια προβλήματα που υπάρχουν και σήμερα, λόγω της υφιστάμενης κατακερματισμένης εκπροσώπησης του νεοσύστατου κλάδου ΠΕ 40 Ισπανικής, καθώς και της έλλειψης συντονισμού και της δυσκολίας λήψης ομόφωνων αποφάσεων που παρατηρείται μεταξύ των πολλών Συλλόγων Πτυχιούχων – Αποφοίτων – Καθηγητών Iσπανικής ΠΑ.Σ.Π.Ι.Φ , ΠΑ.Σ.ΑΠ.ΙΣΠ και Σ.Ε.Κ.Ι - ΑSPE. Το μόνο που θα καταφέρουμε είναι να περιορίσουμε τους 3 Συλλόγους (ΠΑ.Σ.Π.Ι.Φ, ΠΑ.Σ.ΑΠ.ΙΣΠ και Σ.Ε.Κ.Ι – ΑSPE) σε 2 Συλλόγους (Πανελλήνιος Σύλλογος Καθηγητών Ισπανικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Σ.Ε.Κ.Ι – ASPE).
  5. Το σεμινάριο που διοργανώθηκε πρόσφατα από τον ΠΑ.Σ.Π.Ι.Φ για τη δυσλεξία: http://paspif.gr/instituto-cervantes/ μπορεί να θεωρηθεί ως το πρώτο βήμα για τη μελλοντική διοργάνωση ημερίδων στη Διδακτική της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας, καθώς και άλλων συναφών επιστημονικών συνεδρίων, όχι από τον ΠΑ.Σ.Π.Ι.Φ, ούτε από τον Σ.Ε.Κ.Ι – ΑSPE, αλλά από τον μελλοντικό Πανελλήνιο Σύλλογο Καθηγητών Ισπανικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.
  6. Προς αποφυγήν παρεξήγησης, δεν έχει γίνει αναφορά στην επιστολή στο Σύλλογο Αποφοίτων της Ειδίκευσης Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού και της Διδακτικής της ως Ξένης του Ιονίου, γιατί πολύ απλά δεν γνωρίζω αν υφίσταται τέτοιος Σύλλογος Αποφοίτων Ισπανικής.

Καλώ τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων του Πανελλήνιου Συλλόγου Πτυχιούχων Ισπανικής Φιλολογίας (ΠΑ.Σ.Π.Ι.Φ) του Ε.Κ.Π.Α και του Πανελλήνιου Συλλόγου Αποφοίτων της Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού (ΠΑ.Σ.ΑΠ.ΙΣΠ) του Ε.Α.Π, να συναισθανθούν την κρισιμότητα της κατάστασης, να αντιληφθούν την τραγική θέση της Ισπανικής γλώσσας για δεύτερη συνεχή χρονιά στη Δημόσια Εκπαίδευση, να παραμερίσουν τυχόν εγωϊσμούς και προκαταλήψεις, με σκοπό να καταργήσουν - διαλύσουν τους υφιστάμενους Συλλόγους Πτυχιούχων – Αποφοίτων Ισπανικής Γλώσσας και να ιδρύσουν, όσο το δυνατόν πιο σύντομα, το πρώτο πανελλήνιο κλαδικό όργανο εκπροσώπησης των Καθηγητών Ισπανικής , τον Πανελλήνιο Σύλλογο Καθηγητών Ισπανικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Σε περίπτωση που τα Διοικητικά Συμβούλια του ΠΑ.Σ.Π.Ι.Φ και του ΠΑ.Σ.ΑΠ.ΙΣΠ δεν καταλήξουν σε συμφωνία, σχετικά με την ίδρυση ενός Πανελλήνιου Συλλόγου Καθηγητών Ισπανικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, καλώ ιδιαίτερα τον ΠΑ.Σ.Π.Ι.Φ, λόγω της υφιστάμενης οργανωτικής του δομής (διαθέτει γραφείο και οργανωμένη ιστοσελίδα), να τροποποιήσει το καταστατικό του για να δεχτεί στο σώμα του αποφοίτους της Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Ε.Α.Π και αποφοίτους της Ειδίκευσης Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού και της Διδακτικής της ως Ξένης του Ιονίου, καθώς και να μετονομαστεί σε Πανελλήνιο Σύλλογο Καθηγητών Ισπανικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Επίσης, καλώ όλους τους αποφοίτους της Ειδίκευσης Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού και της Διδακτικής της ως Ξένης του Ιονίου, να συνδράμουν τα μέγιστα και να επικοινωνήσουν, να συνεργαστούν με τους υφιστάμενους Συλλόγους Πτυχιούχων – Αποφοίτων Ισπανικής του Ε.Κ.Π.Α και του Ε.Α.Π, ώστε σύντομα να γίνει πραγματικότητα ο Πανελλήνιος Σύλλογος Καθηγητών Ισπανικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Τέλος, καλώ όλα τα εγγεγραμμένα μέλη του Σ.Ε.Κ.Ι – ΑSPE, τα οποία πληρούν τα κριτήρια ως προς τα τυπικά προσόντα διορισμού του εκπαιδευτικού προσωπικού κλάδου ΠΕ 40 Ισπανικής , να στηρίξουν το εγχείρημα δημιουργίας ενός Πανελλήνιου Συλλόγου Καθηγητών Ισπανικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Εάν επιθυμούμε όλοι μας την προώθηση της διδασκαλίας της Ισπανικής γλώσσας στη Δημόσια Εκπαίδευση, καθώς και την προκήρυξη μόνιμων θέσεων για το νεοσύστατο κλάδο ΠΕ 40 Ισπανικής, τότε χρειαζόμαστε άμεσα ένα ενιαίο κλαδικό όργανο εκπροσώπησης. Εάν και το επόμενο σχολικό έτος 2011 – 2012 δεν καταστεί εφικτή η προώθηση της διδασκαλίας της Ισπανικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας στη Δημόσια Εκπαίδευση, αυτό θα ισοδυναμεί με κατάργηση του κλάδου ΠΕ 40 Ισπανικής. Ήδη για το σχολικό έτος 2010 – 2011 η λειτουργία του κλάδου ΠΕ 40 Ισπανικής έχει ανασταλεί, λόγω της μη πρόσληψης ούτε ενός αναπληρωτή καθηγητή Ισπανικής πλήρους και μειωμένου ωραρίου, ούτε ενός ωρομισθίου καθηγητή Ισπανικής ανά την επικράτεια.

Φιλικά,
Νικόλαος Παππούς