ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Άμεση πρόσληψη αναπληρωτών καθηγητών ισπανικής πλήρους και μειωμένου ωραρίου για τα κενά του κλάδου ΠΕ 40 Ισπανικής.

Σε συνάντηση των συλλόγων Καθηγητών Ισπανικής Γλώσσας (Πανελλήνιος Σύλλογος Αποφοίτων Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Ε.Α.Π., Πανελλήνιος Σύλλογος Πτυχιούχων Ισπανικής Φιλολογίας, και Σύλλογος των εν Ελλάδι Καθηγητών Ισπανικής και Ισπανιστών) και του Πανελλήνιου Συλλόγου Καθηγητών Ιταλικής Γλώσσας με το Γενικό Γραμματέα του ΥΠΔΒΜΘ κο Βασίλειο Κουλαϊδή την 21η Οκτωβρίου, ειπώθηκε ότι το ΥΠΔΒΜΘ διαθέτει περιορισμένες πιστώσεις (γεγονός που θα έχει ως συνέπεια τη χρήση αυτών των πόρων σε πρόσληψη καθηγητών άλλων ειδικοτήτων εκτός των ξενόγλωσσων μαθημάτων επιλογής) και ότι σκοπεύει να προσλάβει ως την 27η Οκτωβρίου λίγους αναπληρωτές καθηγητές Ισπανικής-Ιταλικής πλήρους ωραρίου, ενώ παράλληλα σκοπεύει να καλύψει τα υπόλοιπα κενά ανά την επικράτεια με ωρομίσθιους καθηγητές, των οποίων το εβδομαδιαίο διδακτικό ωράριο δεν θα ξεπερνά τις 4 ώρες. Αναφέρθηκε, επίσης, ότι αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου δεν θα διοριστούν στους ξενόγλωσσους κλάδους. Το αποτέλεσμα; Πολλές περιοχές με κενά πάνω των 4 ωρών και κάτω των 18 θα παραμείνουν φέτος χωρίς καθηγητή Ισπανικής-Ιταλικής.

Αποτελεί εμπαιγμό το γεγονός ότι, σήμερα 31η Οκτωβρίου, το ΥΠΔΒΜΘ δεν διόρισε ακόμη κανέναν καθηγητή Ισπανικής παρά τα κενά του κλάδου ΠΕ 40 Ισπανικής ανά την επικράτεια, ενώ κοντεύουν σχεδόν δύο μήνες από την έναρξη του σχολικού έτους, όταν οι μαθητές που έχουν επιλέξει τη Γαλλική ή τη Γερμανική έχουν ξεκινήσει μαθήματα με την έναρξη του έτους.

Αποτελεί εμπαιγμό η ανακοίνωση της 29ης Οκτωβρίου του διορισμού 44 αναπληρωτών καθηγητών Γαλλικής-Γερμανικής μειωμένου ωραρίου στη Β’βάθμια, όταν υπάρχει πληθώρα μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού σε αυτούς τους κλάδους στη Μέση Εκπαίδευση.

Επισημαίνουμε ότι πολλοί μαθητές μέχρι στιγμής αναγκάστηκαν να «αλλάξουν» επιλογή γλώσσας εξαιτίας της τοποθέτησής τους σε τμήματα Γαλλικής-Γερμανικής λόγω της μη έγκαιρης πρόσληψης και αποστολής καθηγητών Ισπανικής-Ιταλικής, ενώ μαθητές σε κάποιες σχολικές μονάδες παραμένουν ακόμη στο προαύλιο περιμένοντας καθηγητή Ισπανικής. Η φετινή κατάσταση στις σχολικές μονάδες ισοδυναμεί με σταδιακή κατάργηση του θεσμού της Πολυγλωσσίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής πολιτικής και του κλάδου ΠΕ40 στη δημόσια εκπαίδευση και έλλειψη σεβασμού στην επιλογή β’ ξένης γλώσσας των μαθητών ανά την επικράτεια.

Βάσει των ανωτέρω, οι σύλλογοι καθηγητών Ισπανικής ζητούμε:

1) Nα προσληφθούν όσοι αναπληρωτές καθηγητές Ισπανικής πλήρους και μειωμένου ωραρίου απαιτούνται για να καλυφθούν όλα τα κενά του κλάδου ΠΕ 40 Ισπανικής για το σχολικό έτος 2010-2011.

2) Να ενημερωθούν από το ΥΠΔΒΜΘ οι 13 Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, καθώς και όλοι οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το φαινόμενο της παράνομης τοποθέτησης των μαθητών που είχαν επιλέξει την Ισπανική σε τμήματα Γαλλικών-Γερμανικών.

Για τους συλλόγους καθηγητών Ισπανικής Γλώσσας,

  • Eκ μέρους του ΠΑ.Σ.ΑΠ.ΙΣΠ. (Πανελλήνιος Σύλλογος Αποφοίτων Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Ε.Α.Π.): Ζησίμου Ηλιάνα Σοφία
  • Εκ μέρους του ΠΑ.Σ.Π.Ι.Φ. (Πανελλήνιος Σύλλογος Πτυχιούχων Ισπανικής Φιλολογίας): Σουμίλας Χριστόφορος
  • Εκ μέρους του Σ.Ε.Κ.Ι. (Σύλλογος των εν Ελλάδι Καθηγητών Ισπανικής και Ισπανιστών): Martín Expósito Inés