Στην απάντηση του Υπουργείου Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στην τελευταία επερώτηση της κας Ελένης Τσιαούση, σχετικά με την οργάνωση του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος σε βασικά θέματα που αφορούν την Ιταλική και την Ισπανική γλώσσα, αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι ως προς τα τυπικά προσόντα διορισμού του εκπαιδευτικού προσωπικού κλάδου ΠΕ 40 Ισπανικής Γλώσσας θα συμπεριλαμβάνεται εφεξής και το πτυχίο του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου με ειδίκευση «Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός και Διδακτική της ως Ξένης».

Διαβάστε στο παρακάτω συνημμένο ολόκληρη την απάντηση του Υπουργείου:

Απάντηση Υπουργείου.pdf (768ΚΒ)


Ευχαριστώ την κα Ελένη Τσιαούση, Βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. του Νομού Έβρου για την πολύτιμη συνδρομή της ώστε να αποκτήσουν οι απόφοιτοι της Ειδίκευσης της Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού και της Διδακτικής της ως Ξένης του Ιονίου Πανεπιστημίου τη δυνατότητα διδασκαλίας της Ισπανικής γλώσσας στη Δημόσια και την Ιδιωτική Εκπαίδευση.

Νικόλαος Παππούς, Καθηγητής Ισπανικής Γλώσσας, Επίτιμο Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Καθηγητών Ιταλικής.