νάσος αλευράς
βουλευτής ΠΑΣΟΚ Α’ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Υπουργό Παιδείας

ΘΕΜΑ: Διδασκαλία Ισπανικής και Ιταλικής γλώσσας στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Παρά το ότι η Ισπανική γλώσσα έχει εισαχθεί στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση από το σχολικό έτος 2009 – 2010 ως δεύτερη γλώσσα επιλογής κανένας καθηγητής Ισπανικής γλώσσας, αναπληρωτής ή ωρομίσθιος, δεν έχει ακόμη κληθεί από τις Δευτεροβάθμιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για να εργαστεί στις σχολικές μονάδες.

Επίσης για τη διδασκαλία της Ιταλικής γλώσσας που εισήχθη στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση από το σχολικό έτος 2008 – 2009, για το παρόν σχολικό έτος έχουν ανακοινωθεί μόλις 23 προσλήψεις αναπληρωτών καθηγητών πλήρους ωραρίου, ενώ υπάρχουν 60 διαπιστωμένα οργανικά κενά του κλάδου ΠΕ 34 Ιταλικής.

Επιπλέον δεν έχουν συσταθεί θέσεις σχολικών συμβούλων Ιταλικής και Ισπανικής γλώσσας στο κύριο σώμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Οι γλώσσες αυτές δεν προσφέρονται ως δεύτερη γλώσσα επιλογής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση σε αντίθεση με τη Γαλλική και τη Γερμανική γλώσσα που έχουν εισαχθεί από το σχολικό έτος 2005-2006.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ η αρμόδια Υπουργός:

  1. Για ποιο λόγο δεν έχουν κληθεί στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση οι καθηγητές της Ισπανικής και Ιταλικής γλώσσας;
  2. Με ποιο τρόπο προτίθεται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα;
  3. Εάν πρόκειται να εισαχθούν η Ισπανική και η Ιταλική γλώσσα ως δεύτερη γλώσσα επιλογής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση;

Αθήνα 20-10-2010
Ο Ερωτών Βουλευτής
νάσος αλευράς


Nιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω τον βουλευτή κο Νάσο Αλευρά, ο οποίος έχει δείξει αμείωτο ενδιαφέρον για τα προβλήματα που δυσχεραίνουν την προώθηση της διδασκαλίας των νέων ξένων γλωσσών επιλογής (Ιταλική, Ισπανική).

Νικόλαος Παππούς, Καθηγητής Ισπανικής Γλώσσας, Επίτιμο Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Καθηγητών Ιταλικής Γλώσσας.