Αθήνα, 06-10-2010

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 85

Επιστολή του Πανελλήνιου Συλλόγου Καθηγητών Ιταλικής (ΠΑ.Σ.ΚΑ.Ι.), του Πανελλήνιου Συλλόγου Πτυχιούχων Ισπανικής Φιλολογίας (ΠΑ.Σ.Π.Ι.Φ) και του Πανελλήνιου Συλλόγου Αποφοίτων Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού (ΠΑ.ΣΥ.ΑΠ.ΙΣΠ) τoυ Ε.Α.Π

Προς:
την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων κα Άννα Διαμαντοπούλου
την Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων κα Φώφη Γεννηματά
την Υφυπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων κα Εύη Χριστοφιλοπούλου
τον Υφυπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων κο Ιωάννη Πανάρετο
τον Πρόεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου κο. Κλήμη Ναυρίδη

Κοινοποίηση:

Γενικό Γραμματέα ΥΠΔΒΜΘ κο. Βασίλειο Κουλαιδή
Ειδικό Γραμματέα Eνιαίου Διοικητικού Τομέα Π.Ε. και Δ.Ε. κο. Μιχάλη Κοντογιάννη
Γενικό Διευθυντή Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. κο. Στυλιανό Μερκούρη
Δ/ντή Προσωπικού Δ.Ε. κο. Απόστολο Πασχαλίδη
Δ/ντή Προσωπικού Π.Ε. κο. Κωνσταντίνο Παπαχρήστο
Σύμβουλο Γαλλικής Γλώσσας του Π.Ι. κα Ευαγγελία Καγκά
Μόνιμη Πάρεδρο Γερμανικής Γλώσσας του Π.Ι. κα Αννέτε Φώσβινκελ
Περιφερειακούς Δ/ντές Π.Ε. & Δ.Ε. της Χώρας (Έδρες τους)
Δ/νσεις Π.Ε. & Δ.Ε. της Χώρας (‘Εδρες τους)
Σχολικούς Συμβούλους (ΠΕ 05) & (ΠΕ 07) (μέσω των Δ/νσεων Π.Ε. και Δ.Ε.)
Ο.Λ.Μ.Ε
E.Λ.Μ.Ε της Χώρας
Δ.Ο.Ε
ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ

Θέμα: Αίτημα συνάντησης των Συλλογικών Ενώσεων Καθηγητών Ιταλικής και Ισπανικής με την Υπουργό κα Άννα Διαμαντοπούλου, για το συνολικό επανασχεδιασμό του καινοτόμου θεσμού της δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής).

-Με αφορμή το αίτημα συνάντησης με την Υπουργό Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κα Άννα Διαμαντοπούλου, το οποίο έθεσαν εγγράφως οι Σχολικοί Σύμβουλοι του κλάδου ΠΕ 05 Γαλλικής και του κλάδου ΠΕ 07 Γερμανικής

- Δεδομένου ότι οι νεοσύστατοι κλάδοι ΠΕ 34 Ιταλικής και ΠΕ 40 Ισπανικής δεν εκπροσωπούνται μέσω Σχολικών Συμβούλων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

- Δεδομένου ότι το εγχείρημα της Πολυγλωσσίας αφορά όλες τις ξένες γλώσσες επιλογής (Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική) που προσφέρονται και διδάσκονται στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα

-Δεδομένου ότι επικρατεί έντονος προβληματισμός εκ μέρους των παλαιών κλάδων ΠΕ 05 Γαλλικής και ΠΕ 07 Γερμανικής, ως προς τον επανασχεδιασμό του καινοτόμου θεσμού της δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής) με τη πρόσφατη εισαγωγή και των νέων ξένων γλωσσών επιλογής (Ιταλικής, Ισπανικής) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, λόγω δυσλειτουργιών που παρατηρούνται τόσο σε οργανωτικό, όσο και σε λειτουργικό επίπεδο

Οι σύλλογοι καθηγητών Π.Ε. 34 Ιταλικής και Π.Ε. 40 Ισπανικής κρίνουμε σκόπιμο να υπάρξει ευρύς διάλογος και συναίνεση μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠΔΒΜΘ και των κλάδων ΠΕ 05 Γαλλικής, ΠΕ 07 Γερμανικής, ΠΕ 34 Ιταλικής και ΠΕ 40 Ισπανικής, με ζητούμενο τη διαμόρφωση ενός κοινού νομοθετικού πλαισίου για την ουσιαστική βελτίωση του καινοτόμου θεσμού της δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής), ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά προβλήματα όπως:

-η μη σωστή ενημέρωση των μαθητών για τη δυνατότητα εκπαιδευτικής προσφοράς και των νέων ξένων γλωσσών επιλογής (Ιταλικής, Ισπανικής)

-η (πολλές φορές προβαλόμενη και ως λόγος) αδυναμία εκ μέρους των Διευθυντών Γυμνασίων και Λυκείων να εξεύρουν αίθουσες και για τις νέες ξένες γλώσσες επιλογής (Ιταλική, Ισπανική) ώστε να γίνει πράξη η παράλληλη διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής)

-η ετεροχρονισμένη κλήση των αναπληρωτών (πλήρους και μειωμένου ωραρίου) ή ωρομισθίων καθηγητών Ιταλικής και Ισπανικής στις σχολικές μονάδες

-η έλλειψη μόνιμων διορισμών για τους νεοσύστατους κλάδους ΠΕ 34 Ιταλικής και ΠΕ 40 Ισπανικής

-η μη δυνατότητα εκπαιδευτικής προσφοράς και των νέων ξένων γλωσσών επιλογής (Ιταλικής, Ισπανικής) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

-η απουσία Σχολικών Συμβούλων Ιταλικής και Ισπανικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

-η απουσία μόνιμων Συμβούλων ή Παρέδρων Ιταλικής και Ισπανικής στο κύριο σώμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Θεωρούμε τα παραπάνω απαραίτητα και ευελπιστούμε ότι η αντιμετώπισή τους θα αποτελέσει αφετηρία για το συνολικό επανασχεδιασμό του καινοτόμου θεσμού της δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής).

Επιπλέον ζητούμε, σε περίπτωση συνάντησης των Σχολικών Συμβούλων Γαλλικής και Γερμανικής με την Υπουργό κα. Άννα Διαμαντοπούλου, να γίνει αποδεκτή και η συμμετοχή των εκπροσώπων του Πανελλήνιου Συλλόγου Καθηγητών Ιταλικής (ΠΑ.Σ.ΚΑ.Ι.Φ), καθώς και του Πανελλήνιου Συλλόγου Πτυχιούχων Ισπανικής Φιλολογίας (ΠΑ.Σ.Π.Ι.Φ) και του Πανελλήνιου Συλλόγου Αποφοίτων Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού (ΠΑ.ΣΥ.ΑΠ.ΙΣΠ) του Ε.Α.Π, συμμετοχή που εμείς κρίνουμε αναγκαία, ώστε να τεθούν επί τάπητος όλες οι απόψεις των κλάδων ΠΕ 05 Γαλλικής, ΠΕ 07 Γερμανικής, ΠΕ 34 Ιταλικής και ΠΕ 40 Ισπανικής, οι οποίοι λαμβάνουν μέρος στο εγχείρημα της Πολυγλωσσίας που επιχειρείται στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Με εκτίμηση,

Εκ μέρους του ΠΑ.Σ.ΚΑ.Ι.: Ποπετσίδης Γιώργος
Εκ μέρους του ΠΑ.Σ.Π.Ι.Φ. : Σουμίλας Χριστόφορος
Εκ μέρους του ΠΑ.ΣΥ.ΑΠ.ΙΣΠ. : Ζησίμου Ηλιάνα Σοφία

Πανελλήνιος Σύλλογος Kαθηγητών Ιταλικής (ΠΑ.Σ.ΚΑ.Ι.)
Πληροφορίες:
Ποπετσίδης Γιώργος, πρόεδρος ΔΣ
Μακεδονίας 6, Μοσχάτο, Τ.Κ. 18345
Τηλ: 6932770277, Fax: 2109576978
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., site: www.inital.gr

Πανελλήνιος Σύλλογος Πτυχιούχων Ισπανικής Φιλολογίας (ΠΑ.Σ.Π.Ι.Φ.)
Πληροφορίες:
Σουμίλας Χριστόφορος, πρόεδρος ΔΣ
Ακαδημίας 63, Τ.Κ. 10678, ΑΘΗΝΑ,
Τηλ.: 6943-701085, Fax: 210-3825708,
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , site: www.paspif.gr

Πανελλήνιος Σύλλογος Αποφοίτων
Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού
του Ε.Α.Π. (ΠΑ.ΣΥ.ΑΠ.ΙΣΠ.)
Πληροφορίες:
Ζησίμου Hλιάνα Σοφία, πρόεδρος ΔΣ
Βυζαντίου 88, Καλογρέζα, Τ.Κ. 14234
Τηλ.: 6977019801 – 6951000319 – 2111114893
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., site: http://licenciadosisp.blogspot.com/