Ανακοινώθηκε ότι την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί, η Γραμματεία της Σχολής θα δέχεται τους πρωτοετείς φοιτητές στην 434 Αίθουσα, για την εγγραφή τους στο τμήμα.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι πρωτοετείς φοιτητές μας είναι:

  1. 4 φωτογραφίες τύπου ταυτότητας
  2. Απολυτήριο Λυκείου
  3. Φωτοτυπία Ταυτότητας Επικυρωμένη
  4. Δελτίο Πρόσβασης

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις στη Γραμματεία του Τμήματος.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 7277923 (υπάρχει μήνυμα ηχογραφημένο), 210 7277967

Επίσης πληροφορίες για τις εγγραφές έχουν ήδη αναρτηθεί έξω από τη Γραμματεία, στον 8ο όροφο (Νέα Πτέρυγα) , καθώς και μέσα στην εβδομάδα θα ανακοινωθούν και στο νέο site του Τμήματος http://www.isll.uoa.gr/ipoisp.htm (είναι ακόμη υπό κατασκευή).

Ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες τον Kαθηγητή κύριο Carlos Crida

πηγή www.paspif.gr