Για να δείτε τον Ενιαίο Πίνακα Κατάταξης Αναπληρωτών Σιβιτανιδείου Σχολής κάνετε κλικ στο παρακάτω link

http://e-aitisi.sch.gr/eniaios_anap_siv_10/PE40.00.html

Για να δείτε τον Πίνακα Κατάταξης Αναπληρωτών Σιβιτανιδείου Σχολής μηδενικής προϋπηρεσίας κάνετε κλικ στο παρακάτω link

http://e-aitisi.sch.gr/eniaios_anap_siv_10_zero/PE40.00.html