Φοιτητές ανά Σχολή και Τμήμα.

Φοιτητές κατά Φύλο, Εξάμηνο Σπουδών, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα – Έναρξη ( Έτους 2008 )

ΑΡΧΕΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΝΑ ΑΕΙ

Ιταλικής και Ισπανικής Αθήνας (δεν τα διαχωρίζει). Σύνολο Φοιτητών: 505

ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΞΕΝΕΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΕΣ:

ΑΓΓΛΙΚΗ :

ΕΚΠΑ 1357, ΑΠΘ 1241, ΣΥΝΟΛΟ 2.898

ΓΑΛΛΙΚΗ :

ΕΚΠΑ 927, ΑΠΘ 335, ΣΥΝΟΛΟ 1.267

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ :

ΕΚΠΑ 499, ΑΠΘ 510, ΣΥΝΟΛΟ 1.009

ΙΤΑΛΙΚΗ :

ΑΠΘ 183

ανάλυση ξένόγλωσσων τμημάτων Μαρία Διαμαντοπούλου

www.paspif.gr