Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.5.2010 τ. Α΄). Το Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της προετοιμασίας

κ α λ ε ί

α) εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού μέχρι 30.6.2010
β) εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν μόρια πάνω από τη βαθμολογική βάση από τον τελευταίο και τον προτελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ εκάστου κλάδου,
γ) εκπαιδευτικούς οι οποίοι επιθυμούν να εγγραφούν στο συμπληρωματικό πίνακα με μηδενικά μόρια, βάσει της ημεροχρονολογίας κτήσης του πτυχίου τους,

να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων σχολ. έτους 2010-2011.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Όσοι επιθυμούν να διοριστούν ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί κατά το σχολικό έτος 2010-2011 από τον πίνακα αναπληρωτών ανά κατηγορία προϋπηρεσίας (24μηνο, 40% και 30μηνο), σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, θα πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά αίτηση κατά την παρούσα διαδικασία.

Προθεσμία υποβολής ορίζεται από 24-06-2010 μέχρι 02-07-2010.

ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ (Περιλαμβάνει την νέα ααίτηση όπως κυκλοφόρησε στις 24/6/2010)

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (Διαβιβαστικό νέας αίτησης όπως κυκλοφόρησε στις 24/6/2010)

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΒΘΜΙΑΣ

Τελική Eγκύκλιος αναπληρωτών 2010-2011

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΕΕ ΟΤΕΚ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ Προϋπηρεσίας ωρομίσθιου από ΤΕΕ ΟΤΕΚ

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΟΑΕΔ

Προϋπηρεσία ωρομίσθιου από ΟΑΕΔ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΑΘΜΙΑΣ

Η εγκύκλιος για πρόσληψη των αναπληρωτών και ωρομισθιών για την σχολική χρονια 2010-2011 (αφορά τους ΠΕ40)

Πηγή: www.paspif.gr