Υπουργείο Παιδείας: Μαθήματα επιλογής Α΄ Γενικού Λυκείου

ΘΕΜΑ: Μαθήματα επιλογής Α΄ Γενικού Λυκείου

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τη με αριθμ.πρωτ.63447/Γ2/27-6-05 Υπουργική Απόφαση που καθορίζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων του Γενικού Λυκείου, οι μαθητές της Α΄ Λυκείου πρέπει να επιλέξουν ένα μάθημα επιλογής από τα παρακάτω:

  1. Β΄ Ξένη Γλώσσα (Αγγλική Γλώσσα – Γαλλική Γλώσσα –Γερμανική Γλώσσα- Ιταλική Γλώσσα – Ισπανική Γλώσσα)
  2. Ο Ευρωπαϊκός Πολιτισμός και οι ρίζες του
  3. Εφαρμογές Πληροφορικής
  4. Αισθητική Αγωγή (Στοιχεία Θεατρολογίας, Μουσική και Εικαστικά)
  5. Ψυχολογία

[Μαρούσι, 17-06-2010
Αριθ. Πρωτ. 70744/Γ2]

Πηγή: www.paspif.gr , http://www.didefth.gr