Το υπ. Παιδείας προτίθεται να προχωρήσει στην εξέταση του αιτήματος ίδρυσης μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στην Ισπανική Γλώσσα στο πλαίσιο της γενικότερης ακαδημαϊκής στρατηγικής ανάπτυξης του Ιδρύματος.

Την απάντηση αυτή έδωσε ο υφ. Παιδείας Γιάννης Πανάρετος απαντώντας σε σχετική ερώτηση στη Βουλή.

ΠΡΟΣ :Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ : Βουλευτή κ. -Ελίζα Βόζενμπεργκ (Δια της Βουλής των Ελλήνων)

ΘΕΜΑ : «Απάντηση στην Ερώτηση με αριθμό 6544/24-2-10 »

Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 6544/24-2-10, την οποία κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ελίζα Βόζενμπεργκ σχετικά με την «ανάγκη ένταξης της «Διδακτικής της Ιταλικής και Ισπανικής ως Ξένων Γλωσσών» ως μεταπτυχιακού στο πρόγραμμα του Ανοικτού Πανεπιστημίου», σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.), ως νέο εκπαιδευτικό Ίδρυμα βρίσκεται στη διαδικασία της ακαδημαϊκής ανάπτυξής του με τη δημιουργία νέων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών.

Στο πλαίσιο αυτό έχει ζητηθεί από τις Κοσμητείες των Σχολών η κατάθεση προτάσεων ίδρυσης νέων προγραμμάτων σπουδών. Μετά την υποβολή των σχετικών προτάσεων το Ίδρυμα θα προχωρήσει στην εξέταση του αιτήματος ίδρυσης μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στην Ισπανική Γλώσσα στο πλαίσιο της γενικότερης ακαδημαϊκής στρατηγικής ανάπτυξης του Ιδρύματος.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ

Πηγή: esos.gr