Μπορείτε να βρείτε παρακάτω την απάντηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την δημιουργία θέσης Συμβούλου ή Πάρεδρου Ισπανικής Γλώσσας σε σχετική ερώτηση που κατέθεσε ο κύριος Νικόλαος Παππούς.