Ρυθμίσεις για την Ξένη Γλώσσα στα Επαγγελματικά Λύκεια ΕΠΑ.Λ.

http://career.duth.gr/cms/?q=node/37106

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Β 2293/27-10-2009 Υπουργική Απόφαση με την οποία:

"Οι μαθητές της Α΄ Τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου θα επιλέγουν ως ξένη γλώσσα μία από τις Γλώσσες που διδάχτηκαν στο Γυμνάσιο, μεταξύ της Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής και Ιταλικής.

Τα τμήματα Ξένων Γλωσσών θα συγκροτούνται με βάση τις επιλογές των μαθητών και ο αριθμός τους δεν θα υπερβαίνει τους εικοσιπέντε (25).

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν ειδικοί λόγοι το επιβάλλουν, θα είναι δυνατόν, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, αφού προηγηθεί αιτιολογημένη εισήγηση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να ορίζονται και ολιγομελή τμήματα". 

Πιθανότατα οι συντάκτες της Υπουργικής Απόφασης ξέχασαν την Ισπανική γλώσσα.

Υπάρχει ήδη Υπουργική Απόφαση με ημερομηνία 3/9/2009 για τα Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ) που περιλαμβάνει τα Ισπανικά, οπότε γίνεται διάκριση στις γλώσσες που διδάσκονται επίσημα στο Λύκειο.

Το θέμα έχει τεθεί ήδη στην ηλεκτρονική διαβούλευση για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών στην σελίδα 191.

http://www.opengov.gr/ypepth/?p=11&cp=191#comments στις 3/12/2009 στις 10.27