ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΞΙΟΤΙΜΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Η ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΕΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2009-2010 εντάσσονται η Γαλλική και η Γερμανική γλώσσα ως δεύτερες ξένες γλώσσες προς επιλογή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και η δημιουργία οργανικών θέσεων για τους εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων ξενόγλωσσων κλάδων, έπειτα από τη διεξαγωγή τριετούς πιλοτικού προγράμματος (2006-2009) για τις προαναφερθείσες γλώσσες. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την θετική απάντηση του Υφυπουργού Παιδείας (αρ. πρωτ. 13235/ΙΗ) σε ερώτησή μας (αρ. πρωτ. 13712/3-2-09) σχετικά με την ένταξη της Ισπανικής γλώσσας ως δεύτερης ξένης γλώσσας προς επιλογή στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,

Eρωτάται η αρμοδία Υπουργός:

Σκοπεύουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Σας σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, να διεξάγουν αντίστοιχο πιλοτικό πρόγραμμα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για την Ισπανική και Ιταλική γλώσσα, οι οποίες αποτελούν εξίσου μαζί με την Γαλλική και τη Γερμανική γλώσσα, δεύτερες ξένες γλώσσες προς επιλογή στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό σύστημα;

Αθήνα 20.11.2009
Οι ερωτώντες βουλευτές

Αθανάσιος Πλεύρης, Βουλευτής Α’ Αθηνών

Σπυρίδων-Άδωνις Γεωργιάδης, Βουλευτής Β’ Αθηνών

ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ