Φέτος οι τιμές παραγωγού στο ελαιολαδο δέχονται ισχυρές πιέσεις λόγω των μεγάλων αποθεμάτων και της υπερπαραγωγής στην Ισπανία.