Ένας στους δύο ισπανούς πολίτες πιστεύει πως το καθεστώς των Αυτονομιών οχι μόνο δεν έχει επιλύσει το ιστορικό πρόβλημα στην Ισπανία, αλλά έχει επιφέρει προβλήματα· όχι μόνο δεν έχει μειώσει τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες, αλλά τις έχει αυξήσει, και πως όχι μόνο δεν έχει επιφέρει ενότητα στη Ισπανία, αλλά πως θέτει σε κίνδυνο την ενότητα της χώρας...

CHEQUEO A 30 AÑOS DE DEMOCRACIA

La España de las autonomías: El 50% cree que dan problemas y rompen España

OLGA R. SANMARTÍN

MADRID.- Uno de cada dos ciudadanos considera que el Estado de las Autonomías no sólo no ha resuelto un problema histórico, sino que ha creado otro nuevo; que no sólo no ha reducido las desigualdades económicas y sociales entre territorios, sino que las ha aumentado, y que no sólo no ha dado más cohesión a España, sino que ha puesto en peligro la unidad de este país.

Nadie discute que el proceso autonómico ha sido positivo para el desarrollo de la sociedad española (así lo afirma el 67% de los entrevistados frente a un 24% que lo considera negativo). Pero luego, a la hora de analizar sus efectos más directos, son mayoría los que opinan que el experimento no ha salido tan bien como se esperaba.

El 50,3% asegura que las autonomías han puesto en peligro la unidad del país. No parece una mayoría demasiado elevada, pero sí es un indicador de que algo no funciona, sobre todo por lo alarmante que resulta la combinación de las palabras autonomías, peligro y unidad.

Que España está a punto de romperse no lo afirman sólo los del PP (el 72%), sino también el 36% de los votantes del PSOE, el 35% de los de IU y el 47% de los simpatizantes de otros partidos minoritarios.

De esta forma, el 7% de los populares cree que las autonomías han resuelto un problema histórico frente al 71% que sostiene que, por el contrario, han creado uno nuevo.

Los votantes del PSOE son algo más optimistas: cuatro de cada 10 expresan que las comunidades autónomas dan problemas, frente a tres de cada 10 que sostienen que los resuelven, una opinión compartida también por el 18% de todos los entrevistados.

Πηγή: www.elmundo.es