Το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» της ελληνικής κυβέρνησης για την ανώτατη παιδεία προτείνει τη συγχώνευση των Τμημάτων Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ισπανικής και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας σε ένα ενιαίο «Τμήμα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογίας [sic]» στα Πανεπιστήμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης με κριτήρια, όχι επιστημονικά, αλλά αριθμητικής λογικής.

Τα Τμήματα Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ισπανικής και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας έχουν μακρόχρονη διδακτική και ερευνητική παράδοση, επιστημονική αυτοτέλεια και ολοκληρωμένα Προγράμματα Σπουδών, τα οποία θεραπεύουν διακριτά μεταξύ τους επιστημονικά, διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα με έμφαση στη φιλολογική μελέτη, στην ενδελεχή ανάλυση της γλώσσας, καθώς και στη σύνδεσή της με τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό των κοινωνιών που τη μιλούν. Η πρόταση του Υπουργείου Παιδείας υποβαθμίζει τα Τμήματα σε απλές «κατευθύνσεις» ενός τεράστιου υβριδικού Τμήματος με την επιστημονικά αδόκιμη ονομασία «Τμήμα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογίας». Αυτό θα οδηγήσει στη συρρίκνωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, στην ανεπάρκεια επιστημονικής και επαγγελματικής κατάρτισης των φοιτητών/τριών, στην υποβάθμιση του επιπέδου σπουδών και τελικά των πτυχίων των αποφοίτων. Zητάμε από τον Υπουργό Παιδείας τη διατήρηση της αυτονομίας των Τμημάτων Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ισπανικής και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΕΔΩ


EN DEFENSA DE LOS DEPARTAMENTOS DE FILOLOGÍAS EXTRANJERAS DE LAS UNIVERSIDADES DE ATENAS Y TESALÓNICA

El Gobierno griego, en su proyecto para la Educación Superior “Athiná”, propone la fusión de los Departamentos de Lengua y Literatura Inglesa, Lengua y Literatura Francesa, Lengua y Literatura Alemana, Lengua y Literatura Italiana y Lengua y Literaturas Hispánicas en un único Departamento bajo la denominación de “Departamento de Lenguas Extranjeras y Filología [sic]“, tanto en la Universidad de Atenas como en la de Tesalónica, en base no a criterios científicos sino meramente numéricos.

Los Departamentos de Lenguas y Literaturas Inglesa, Francesa, Alemana, Italiana e Hispánicas cuentan en su haber con una dilatada tradición docente e investigadora, autonomía científica y Planes de Estudios, que cubren materias evidentemente diferentes en forma científica, docente e investigadora, poniendo énfasis en el estudio filológico, el concienzudo análisis de la lengua, así como su relación con la literatura y la cultura de cada una de estas comunidades lingüísticas.
Con esta propuesta del Ministerio de Educación, los Departamentos se ven degradados a simples “secciones” de un engendro de Mega-Departamento, cuya denominación incluso, “Departamento de Lenguas Extranjeras y Filología [sic]“, es inapropiada desde el punto de vista científico. Esto implicará el descenso del nivel de calidad de los estudios, el menoscabo de la capacitación laboral e investigadora de nuestros estudiantes y, en definitiva, el descrédito de nuestros títulos de licenciatura.

Por todos estos motivos, solicitamos seguir manteniendo la autonomía de los Departamentos de Lengua y Literatura Inglesa, Lengua y Literatura Francesa, Lengua y Literatura Alemana, Lengua y Literatura Italiana y Lengua y Literaturas Hispánicas.

Πηγή: www.change.org