Mία ενθαρρυντική είδηση για όλους όσοι ενδιαφέρονται για την κατάσταση των νεοελληνικών σπουδών στην χώρα μας αλλά και διεθνώς είναι η εξαιρετική επιτυχία που σημείωσε η διοργάνωση του 4ου πανευρωπαϊκού συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών (ΕΕΝΣ), το οποίο πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο καιρό στο Πανεπιστήμιο της Γρανάδας στην Ισπανία. Από τις 9 ώς τις 12 Σεπτεμβρίου 2010 στους φιλόξενους χώρους της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Γρανάδας Έλληνες και ξένοι ερευνητές παρουσίασαν τις εργασίες τους και αντάλλαξαν εμπειρίες και απόψεις στο πλαίσιο της άψογης λειτουργίας που εξασφάλισε η Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου (πρόεδρος ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Γρανάδας Μόσχος Μορφακίδης-Φυλακτός) αλλά και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (πρόεδρος ο καθηγητής του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου Κωνσταντίνος Δημάδης).

Το θέμα του συνεδρίου ήταν «Ταυτότητες στον ελληνικό κόσμο (από το 1204 έως σήμερα)» και περιελάμβανε τις εξής θεματικές ενότητες: Εθνοτικές / εθνικές ταυτότητες, Πολιτικές / πολιτισμικές / τοπικές ταυτότητες, Θρησκευτικές ταυτότητες, Ευρωπαϊκή ταυτότητα, Πολιτικές συγκρότησης της συλλογικής ταυτότητας, Ταυτότητες στη Λογοτεχνία, Ταυτότητα και γλώσσα, Ταυτότητα και φύλο, Ταυτότητα και μετανάστευση, Ταυτότητα και εκπαίδευση, Ταυτότητα και κινηματογράφος, Ταυτότητα και μέσα ενημέρωσης. Οι εργασίες του συνεδρίου διεξήχθησαν σε οχτώ παράλληλες συνεδρίες στις οποίες έλαβαν μέρος 360 ερευνητές που προέρχονταν όχι μόνον από την Ελλάδα αλλά και από άλλες 15 τουλάχιστον χώρες της Ευρώπης και της Αµερικής.

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα νεοελληνικά συνέδρια, με αυξημένη μάλιστα φέτος συμμετοχή επιστημόνων (χαρακτηριστικό είναι ότι υποβλήθηκαν 461 αιτήσεις συμμετοχής) έναντι των προηγούμενων συνεδρίων της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών, που έγιναν διαδοχικά το 1998 στο Βερολίνο το πρώτο, το 2002 στο Ρέθυμνο το δεύτερο και το 2006 στο Βουκουρέστι το τρίτο. Το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: http://www.eens.org/archiv/Kongress/2010/Granada2010.pdf, όπου και θα δημοσιευθεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου 2010 το πλήρες κείμενο των ανακοινώσεων που έγιναν.

Η διεξαγωγή ενός τόσο μεγάλου και επιτυχημένου συνεδρίου από την ΕΕΝΣ αφενός δίνει την ευκαιρία σε πολλούς, νέους κυρίως, επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό να παρουσιάσουν τις έρευνές τους, αφετέρου αποτελεί ένα πολύ καλό παράδειγμα μιας ανοιχτής επιστημονικής κοινότητας, καθώς όλη η διαδικασία πραγματοποιήθηκε μέσω του Διαδικτύου, πράγμα που δεν είναι ακόμη πολύ συνηθισμένο στην Ελλάδα. Με το νόημα αυτό η σημασία του συνεδρίου αυτού είναι ιδιαίτερα αξιόλογη, γιατί έδειξε την δυναµική των νεοελληνικών σπουδών και έφερε κοντά επιστήμονες από διαφορετικές ειδικότητες και διάφορες χώρες, σε μιαν εποχή μάλιστα που η διεθνής εικόνα της Ελλάδας υφίσταται το πλήγμα της οικονομικής κρίσης. Με τέτοιες δραστηριότητες γίνεται ευρύτερα γνωστό το σπουδαίο έργο που επιτελούν στο πεδίο των ανθρωπιστικών σπουδών οι Εταιρείες, τα Κέντρα και τα Τμήματα Νεοελληνικών Σπουδών του εξωτερικού, καθώς και τα διεθνώς έγκυρα περιοδικά όπως τα «Journal of Μodern Greek Studies» και «Βyzantine and Μodern Greek Studies», και ενισχύεται το ενδιαφέρον για τη διατήρησή τους, παρά τις οικονομικές δυσχέρειες που συνεπάγεται η λειτουργία τους.

Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι προγράµµατα ελληνικών σπουδών υπάρχουν και συντηρούνται σε µεγάλα πανεπιστήµια πολλών χωρών της Ευρώπης, ενώ στην Ανατολική Ευρώπη δηµιουργούνται νέα τµήµατα (όπως στη Γεωργία, τη Ρωσία και τη Σερβία) και οι πανεπιστηµιακοί φοιτητές νεοελληνικών αυξάνονται. Ειδικά στο Πανεπιστήμιο της Γρανάδας λειτουργεί από το 1983 κ.ε. το «Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών», που έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα, και στο Διοικητικό του Συμβούλιο συμμετέχουν θεσμικά ο πρύτανης του Πανεπιστημίου της Γρανάδας, οι πρέσβεις της Ελλάδας και της Κύπρου και το υπουργείο Πολιτισμού της Ανδαλουσίας. Το Κέντρο προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα ελληνικής γλώσσας και ιστορίας, περιλαμβάνει Σχολή Μετάφρασης και Διερμηνείας, έχει ευρεία εκδοτική δραστηριότητα και διαθέτει βιβλιοθήκη με περισσότερους από 20.000 τίτλους και 65 επιστημονικά και λογοτεχνικά περιοδικά. Όπως φαίνεται, και στον χώρο των νεοελληνικών σπουδών «έξω πάμε καλά», ίσως καλύτερα απ' ό,τι συμβαίνει στην ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα.

Πηγή: www.rethemnosnews.gr