Ο Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Γλωσσών διεξάγεται κάθε χρόνο στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες και στοχεύει στην επιλογή καινοτόμων προγραμμάτων διδασκαλίας και εκμάθησης ξένων γλωσσών και τη βράβευσή τους με το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών (European Language Label).

Στην Ελλάδα, ο Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 36407/ΙΑ/30-03-2010 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων έχει οριστεί ως φορέας υλοποίησης της Ευρωπαϊκής δράσης “European Language Label” για το έτος 2010, στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης, για το οποίο υπεύθυνος φορέας είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.). Για την επιτυχέστερη υλοποίηση και προώθηση της δράσης αυτής, ο Ο.Ε.Ε.Κ. προβαίνει σε ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πανελλαδικής εμβέλειας προκειμένου να υποβληθούν προγράμματα που εφαρμόζουν καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και εκμάθησης ξένων γλωσσών.

Όσες προτάσεις κατατεθούν θα αξιολογηθούν από Επιτροπή Αξιολόγησης και αυτές που πληρούν τις προϋποθέσεις θα βραβευθούν με το ειδικό δίπλωμα “European Language Label”. Το ειδικό δίπλωμα φέρει την υπογραφή του αρμόδιου Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Η βράβευση θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια Ειδικής Τελετής – Εκδήλωσης, παρουσία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και μεμονωμένα άτομα στα οποία απονέμεται το «Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών» έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν το λογότυπο του προγράμματος “European Language Label” σε όλες τις δραστηριότητές τους. Στο λογότυπο αναγράφεται υποχρεωτικά το έτος απονομής της Διάκρισης.

Η Ευρωπαϊκή θεματική προτεραιότητα του Διαγωνισμού Label για το έτος 2010 είναι:

«Μαθαίνοντας ξένες γλώσσες στην κοινότητα»

Οι ξένοι εργάτες, οι φοιτητές, οι τουρίστες αλλά και οι μετανάστες συχνά συρρέουν στις τοπικές κοινωνίες χωρίς να έχουν επαρκή γνώση της εθνικής ή τοπικής γλώσσας. Ο μόνος τρόπος να ενταχθούν ομαλά στη ζωή της γειτονιάς και να αποκτήσουν πρόσβαση στις κοινωνικές υπηρεσίες είναι η βοήθεια της τοπικής κοινωνίας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη διάθεση των βασικών πληροφοριών σε διαφορετικές γλώσσες και την οργάνωση δραστηριοτήτων προώθησης της γλώσσας και του πολιτισμού των διαφόρων κοινοτήτων. Επίσης, με τη βοήθεια των πολύγλωσσων οι οποίοι θα παίξουν το ρόλο του πολιτιστικού διαμεσολαβητή και διερμηνέα.

Οι προτάσεις που θα βραβευθούν με το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών θα πρέπει να διακρίνονται για το ενδιαφέρον που δείχνουν όσον αφορά στις γλωσσικές ανάγκες διαφορετικών γλωσσολογικών ομάδων, καθώς και στην ενθάρρυνση της επικοινωνίας ανάμεσα σε αυτές τις ομάδες και την κοινότητα υποδοχής.

Εθνική προτεραιότητα Ευρωπαϊκού Σήματος Γλωσσών – 2010

Το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών, συμβαδίζοντας πάντα με τις απαιτήσεις της εποχής, προσαρμόζει τις θεματικές του έτσι ώστε να βρίσκονται σε άμεση συνάφεια με την πραγματικότητα και τα ζητήματα που απασχολούν τους Ευρωπαίους πολίτες. Ο Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), από τη μεριά του, προσαρμόζεται και αυτός στα νέα δεδομένα. Για το λόγο αυτό θέτει, στο πλαίσιο της δράσης European Language Label, εκτός των ευρωπαϊκών θεματικών προτεραιοτήτων για τα έτη 2010-2011, και την ακόλουθη εθνική προτεραιότητα:
«Ρατσισμός και κοινωνικός αποκλεισμός»

Το 2010, ως γνωστό, έχει ανακηρυχθεί ως το Ευρωπαϊκό Έτος για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού. Σχεδόν 84 εκατομμύρια Ευρωπαίοι ζουν υπό την απειλή της φτώχειας ενώ παράλληλα στερούνται αυτά που οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν δεδομένα: επαρκή σίτιση και ρουχισμό, αξιοπρεπείς συνθήκες στέγασης, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δικαίωμα στην εκπαίδευση και, γενικότερα, έχουν περιορισμένες επιλογές με αποτέλεσμα να καταλήγουν σε κοινωνικό αποκλεισμό.

Ο όρος κοινωνικός αποκλεισμός περιλαμβάνει τον οικονομικό, πολιτικό αλλά και γεωγραφικό αποκλεισμό καθώς και την έλλειψη πρόσβασης σε συγκεκριμένες παροχές, όπως: πληροφορίες, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εύρεση κατοικίας, κοινωνική ασφάλιση, κλπ. Αποτελεί κοινωνικό και όχι ατομικό πρόβλημα. Ορισμένες κοινωνικές ομάδες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να βιώσουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Για παράδειγμα, οι οικογένειες με παιδιά – ειδικά οι μεγάλες και οι μονογονεϊκές οικογένειες – οι ηλικιωμένοι, οι ανάπηροι και οι μετανάστες.

Ο ρατσισμός και οι διακρίσεις είναι τα πιθανά αποτελέσματα του κοινωνικού αποκλεισμού. Οι άνθρωποι που είναι αποκλεισμένοι κοινωνικά συνήθως υφίστανται αλλά και ασκούν βία. Τα πρώτα θύματα είναι όσοι δεν χαίρουν ίσων δικαιωμάτων και ευκαιριών με την πλειοψηφία: οι μετανάστ
ες, όσοι ανήκουν σε θρησκευτικές και πολιτιστικές μειονότητες, οι άστεγοι αλλά και οι άνεργοι, οι οικονομικά ασθενέστεροι, οι τοξικομανείς, οι πρώην έγκλειστοι σε σωφρονιστικά ιδρύματα, οι ψυχικά άρρωστοι και ακόμα οι αναλφάβητοι αλλά και οι άνθρωποι με αναπηρίες.

Η αποδοχή του «διαφορετικού» είναι απαραίτητη προϋπόθεση για μία κοινωνία συνοχής και αλληλεγγύης, με ίσες ευκαιρίες για όλους τους πολίτες και σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Η ιδιαιτερότητα είναι το σήμα κατατεθέν καθενός από εμάς και δεν μπορεί να οδηγεί στην περιθωριοποίηση και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Όλοι έχουμε δικαίωμα στη διαφορά. Όλοι, αν και διαφορετικοί, είμαστε ίσοι. Δυστυχώς, όμως, αυτό δεν συμβαίνει για μεγάλη μερίδα συνανθρώπων μας.

Ένα συμμετοχικό εκπαιδευτικό σύστημα, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, που θα λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές ικανότητες και δεξιότητες και θα προσφέρει ίσες ευκαιρίες μάθησης για όλους και, κατ΄επέκταση, ίσες ευκαιρίες απασχόλησης στο μέλλον θα μπορούσε να βοηθήσει στη επίλυση μέρους των προβλημάτων. Επίσης, η προώθηση της εκμάθηση γλωσσών στο χώρο των ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων είναι απαραίτητη στη σημερινή πολυπολιτισμική και πολύγλωσση Ευρώπη.

Οι προτάσεις που θα βραβευθούν με το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών 2010 θα πρέπει να διακρίνονται για το ενδιαφέρον που δείχνουν σε θέματα ρατσισμού και κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και στην εξεύρεση λύσεων στα προβλήματα που ανακύπτουν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για το Διαγωνισμό Label 2010 μέσω της ιστοσελίδας της δράσης (http://label.oeek.gr). Η αίτηση συμμετοχής διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδίκτυο, ενώ σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων, στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων του Ο.Ε.Ε.Κ. (τηλ.: 210 27 09 108-11, φαξ: 210 27 72 208, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. // Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ).

Η λήξη προθεσμίας για την υποβολή των προτάσεων έχει οριστεί για τις 20 Σεπτεμβρίου 2010. Η Τελετή Απονομής-Βράβευσης για το Νοέμβριο 2010 (σχετική ανακοίνωση θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες http://label.oeek.gr και http://oeek.gr, μόλις οριστικοποιηθεί η ημερομηνία διεξαγωγής της Τελετής).

Πηγές: esos.gr, paspif.gr