Δημοφιλές φαίνεται να είναι το πρόγραμμα Erasmus καθώς τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταγράφουν ρεκόρ συμμετοχής, έτσι όπως τα δημοσιοποίησε η Επίτροπος για θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας Ανδρούλλα Βασιλείου.

Το ακαδημαϊκό έτος 2008/2009 συνολικά 198.600 σπουδαστές μετέβησαν σε κάποια από τις 31 χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus (κράτη μέλη της ΕΕ, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Τουρκία). Το παραπάνω έτος 121 σπουδαστές από την Κύπρο μετέβησαν σε άλλο κράτος μέλος για συνέχιση των σπουδών τους, εκ των οποίων 30 πήγαν στην Ελλάδα.

Οι αριθμοί-ρεκόρ των σπουδαστών που επωφελούνται από το πρόγραμμα Erasmus αντικατοπτρίζει αύξηση 12% στον διαθέσιμο για το 2008/09 προϋπολογισμό για σπουδές Erasmus, τοποθετήσεις για πρακτική άσκηση και άλλες ενέργειες κινητικότητας. Το γεγονός αυτό οδήγησε επίσης σε αύξηση της μέσης μηνιαίας υποτροφίας –από 255 σε 272 ευρώ– που έλαβαν οι σπουδαστές Erasmus από την ΕΕ το 2008/2009. Μόνο δύο χώρες, η Ισλανδία και το Λιχτενστάιν, έστειλαν λιγότερους σπουδαστές στο εξωτερικό σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει η Κομισιόν, οι μικρότερες αυξήσεις στον προϋπολογισμό τα επόμενα χρόνια συνεπάγονται δυσκολία για το πρόγραμμα να επεκταθεί με τους ίδιους ρυθμούς στο εγγύς μέλλον, εάν δεν λάβει πρόσθετους πόρους.

Όπως επισήμανε στη διάρκεια δημοσιογραφικής διάσκεψης η κ. Βασιλείου, ολοένα περισσότεροι νεαροί Ευρωπαίοι επωφελούνται από μια εμπειρία μάθησης στο εξωτερικό στη διάρκεια των σπουδών τους. Όποιον και να ρωτήσετε από εκείνους που συμμετείχαν στη «γενιά του Erasmus», θα σας πει πώς τον βοήθησε στην ακαδημαϊκή και προσωπική του εξέλιξη, καθώς επίσης και στην εξεύρεση μιας θέσης εργασίας μετά την ολοκλήρωση των σπουδών, ανέφερε η Επίτροπος, προσθέτοντας ό,τι «με την επικείμενη πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση», θέλουμε να διευρύνουμε αυτή την ευρωπαϊκή επιτυχία και να την προσφέρουμε ως ευκαιρία σε όλους τους νέους».

Από το 2007, το Erasmus προσφέρει στους σπουδαστές την ευκαιρία να μεταβούν στο εξωτερικό για να κάνουν πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις ή σε οργανισμούς. Εδώ σημειώθηκε αύξηση άνω του 50% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αφού έφτασαν τους 30.400 οι συμμετάσχοντες το 2008/09. Η επιθυμία των σπουδαστών να αυξήσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές μέσω της πρακτικής άσκησης θεωρείται ένας από τους βασικούς λόγους που εξηγούν την ολοένα μεγαλύτερη συμμετοχή στην πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις που προσφέρει το Erasmus.

Οι δημοφιλέστεροι προορισμοί για τους σπουδαστές του Erasmus ήταν η Ισπανία (33.200 σπουδαστές) και στη συνέχεια η Γαλλία (24.600) και η Γερμανία (22.000).

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2008/2009, το Erasmus υποστήριξε περισσότερες από 36.000 ανταλλαγές προσωπικού από τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα (αύξηση 13,6%). Σε 28.600 περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί έλαβαν υποτροφία για να διδάξουν στο εξωτερικό και σε 7.700 περιπτώσεις το προσωπικό αφιέρωσε κάποιο χρονικό διάστημα σε άλλη χώρα για κατάρτιση σε επιχειρήσεις ή εκπαιδευτικά ιδρύματα-εταίρους.

Σήμερα, εκτιμάται ότι ένα 4% των Ευρωπαίων σπουδαστών λαμβάνουν υποτροφία Erasmus σε κάποιο στάδιο των σπουδών τους. Το Erasmus δεν φροντίζει μόνο για τους σπουδαστές και το πανεπιστημιακό προσωπικό, αλλά ακόμα υποστηρίζει τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μέσω δικτύων, πολυμερών σχεδίων και άλλων μέτρων. Επίσης, δίνεται ολοένα μεγαλύτερη έμφαση στην προσέγγιση του κόσμου των επιχειρήσεων και των κοινωνικών δομών.

Σύμφωνα με ανεξάρτητες μελέτες, το πρόγραμμα Erasmus είχε σημαντικό αντίκτυπο σε πολλά επίπεδα: οι συμμετέχοντες αποκτούν δεξιότητες που ενισχύουν τη μελλοντική τους απασχολησιμότητα, το δε εκπαιδευτικό προσωπικό βελτιώνει τις προοπτικές σταδιοδρομίας του. Τα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα διεθνοποιούν τις πανεπιστημιουπόλεις τους, εισάγουν νέες μεθόδους διδασκαλίας και νέες υπηρεσίες, δημιουργούν διαχειριστική ικανότητα, ενισχύουν τις ερευνητικές δραστηριότητες και δημιουργούν δεσμούς με επιχειρήσεις.

Η Επιτροπή πιστεύει ότι το πρόγραμμα Erasmus μπορεί να συμβάλει στη στρατηγική της Ενωσης «Ευρώπη 2020» για μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, εφοδιάζοντας τους νέους με τις προσαρμόσιμες δεξιότητες που χρειάζονται για μια ανταγωνιστική, βασιζόμενη στη γνώση κοινωνία.

www.paspif.gr