Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο της Γρανάδα (Φιλοσοφική Σχολή), το Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών της Γρανάδα και την Ισπανική Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών οργανώνει το Δ΄ πανευρωπαϊκό συνέδριο νεοελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδα από τις 10 ως τις 12 Σεπτεµβρίου 2010. Θέµα του Δ΄ συνεδρίου: "Ταυτότητες στον ελληνικό κόσµο (από το 1204 έως σήµερα)".

Θεµατικές ενότητες, μεταξύ άλλων, που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον:
Ταυτότητα και φύλο
Ταυτότητα και γλώσσα
Ταυτότητες στη λογοτεχνία

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.eens.org/archiv/Mantatoforos/Kongresse/Dimadis12-02-0...

Πηγή: www.greek-language.gr