Η EUNIC Ελλάδας σας προσκαλεί στην πρώτη στο είδος της ανοιχτή συζήτηση που διοργανώνεται στην Αθήνα με αντικείμενο τους νέους ανθρώπους και τις ξένες γλώσσες - εκπαιδευτικές προκλήσεις και επαγγελματικές προοπτικές.

Οι Nέοι και οι Ξένες Γλώσσες - Εκπαιδευτικές Προκλήσεις και Επαγγελματικές Προοπτικές
Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2010, 16.00 – 19.45
Goethe Institut, Ομήρου 14-16

Η εκδήλωση είναι εμπνευσμένη από την ιδέα της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών και οργανώνεται στο πλαίσιο της EUNIC Ελλάδας, υπό την αιγίδα του γραφείου εκπροσώπησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα.

Η Πανευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών είναι μια πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που γιορτάζεται από το 2001 για να αναδείξει την γλωσσική και πολιτιστική ποικιλία. Σκοπός της είναι να τονίσει την σημασία της εκμάθησης ξένων γλωσσών, την αύξηση της εκτίμησης του κοινού για τις ξένες γλώσσες και την ενθάρρυνση της δια ίου μάθησης ξένων γλωσσών.

Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, το 83% των ευρωπαίων θεωρεί χρήσιμη τη γνώση μιας ξένης γλώσσας, αλλά μόνο το 44% μπορεί να φέρει σε πέρας μια συζήτηση σε ξένη γλώσσα. Στις σημερινές συνθήκες παγκοσμιοποίησης, με το επίπεδο της μετανάστευσης να αυξάνεται διαρκώς, η ικανότητα να μιλά κανείς μια ξένη γλώσσα δεν είχε ποτέ μεγαλύτερη σημασία για τη διεύρυνση των δυνατοτήτων του ατόμου να βρει δουλειά, για την προώθηση της κατανόησης ανάμεσα σε διαφορετικούς πνευματικούς πολιτισμούς και της κοινωνικής συνοχής, αλλά και για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη.

Σε συνεργασία με την EUNIC στην Ελλάδα.

Αίθουσα εκδηλώσεων του Ινστιτούτου Γκαίτε Αθηνών, Ομήρου 14-16.Τηλ.: 210.3661000.

Είσοδος ελεύθερη.
Για πρισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κα Penka Tsvetkova, στο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

16:00 – 16.15 Χαιρετισμοί
Καθ. Ιωάννης Πανάρετος, Υφυπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Καθ. Στράτος Μεϊντανόπουλος – Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα
16.15 - 18.00 Ξένες Γλώσσες και Εκπαίδευση
Συντονισμός: Καθ. Αργυρώ Πρόσκολλη – Πανεπιστήμιο Αθηνών
«Πώς ανταποκρίνεται η Πολιτεία σε θέματα σχετικά με τη βελτιώση της ποιότητας και της ποικιλίας των ξένων γλωσσών που διδάσκονται στα σχολεία;» – Εκπρόσωπος Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
«Τα δικαιώματα των μαθητών για ποιότητα και ισότητα στην εκπαίδευση – ο ρόλος της γλώσσας και των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων» – Καθ. Waldermar Martyniuk, Executive Director, European Centre for Modern Languages, Graz.
«Ποια είναι η ποιότητα στην ξενόγλωσση εκπαίδευση σε πανεπιστημιακό επίπεδο;» – Καθ. Νίκος Σιφάκης, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
«Δίνονται ευκαιρίες σε καθηγητές ξένων γλωσσών προκειμένου να εξελιχθούν επαγγελματικά;» – Cliff Parry, Senior Teacher, British Council
18.00 – 18.30 Διάλειμμα για καφέ
18.30 – 19.45 Ξένες Γλώσσες και Εργασία – παραδείγματα (case studies) και συζήτηση
Συντονισμός: Χάρης Οικονομόπουλος, Πρόεδρος, Ελληνοβρετανικού Επιμελητηρίου
«Είναι οι προσδοκίες των εργοδοτών αντίστοιχες με τις δυνατότητες των εργαζομένων;» - Βενετία Κούσια, Managing Director, Manpower.
«Είναι τα ξενόγλωσσα προσόντα σημαντικά για την επαγγελματική εξέλιξη των εργαζομένων;» - Γιάννης Κουτράκης, Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων, Microsoft
«Προσφέρουν οι εργοδότες ευκαιρίες για μάθηση ξένων γλωσσών στο πλαίσιο μιας εταιρικής στρατηγικής επαγγελματικής εξέλιξης;» – Σοφία Μελά, Υπεύθυνη γαλλικών για επαγγελματικούς και ειδικούς σκοπούς;
19.45 Δεξίωση

EUNIC de Grecia les invita al primer – de su formato - debate abierto sobre los jóvenes y la enseñanza de idiomas - desafíos educativos y perspectivas profesionales, que se celebra en Atenas.

Los Jóvenes y la Enseñanza de Idiomas - Desafíos Educativos y Perspectivas Profesionales
Jueves 11 de noviembre de 2010, 16.00 – 19: 45 p.m.
Instituto Goethe de Atenas, Omiru 14-16

El evento está inspirado en la idea del Día Europeo de los Idiomas y está organizado en el marco de la de EUNIC de Grecia, bajo los auspicios de la Oficina Representativa de la Comisión Europea en Atenas.

El Día Europeo de los Idiomas es una iniciativa del Consejo Europeo que se celebra desde el 2001 para destacar la diversidad lingüística y cultural. Su objetivo principal es subrayar la importancia del aprendizaje de idiomas, aumentar su apreciación y animar al público a aprender idiomas durante toda su vida.

De acuerdo con el Eurobarómetro, el 83% de los europeos cree que saber un idioma es útil, pero sólo el 44% puede mantener una conversación en otro idioma. En un mundo globalizado, con una emigración que aumenta día a día, nunca ha sido tan importante la capacidad de hablar más de un idioma para ampliar las posibilidades de los individuos a la hora de conseguir trabajo, para fomentar la comprensión intercultural y la cohesión social, y para aumentar la competitividad de Europa.

En colaboración con EUNIC-Grecia.

Salón de Actos del Instituto Goethe de Atenas, Omiru 14-16, Atenas. Tel.: 210.3661000.

Entrada libre.
Para más información póngase en contacto con la Sra. Penka Tsvetkova, en: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

PROGRAMA

16:00 – 16.15 Saludos
Prof. Ioannis Panaretos, Subministro de Educación, Aprendizaje Permanente y Religiones
Prof. Stratos Meϊntanopoulos, Representante de la Comisión Europea en Atenas
16.15 - 18.00 Idiomas y Educación
Coordinación: Sra. Argyro Proskoli – Universidad de Atenas,
«¿Cómo responde el Estado a cuestiones acerca de cómo mejorar la calidad y la diversidad de los idiomas que se enseñan en los colegios?» – Representante Ministerio de Educación, Aprendizaje Permanente y Religiones
«Los derechos de los estudiantes para la igualdad y la calidad de la educación - el papel del lenguaje y de las habilidades interculturales» - profesor de estudiantes. Prof. Waldermar Martyniuk, Director Ejecutivo, Centro Europeo de Idiomas Modernos, Graz.
«¿De qué nivel es la calidad en la enseñanza idiomas a nivel universitario?» - Prof. Nikos Sifakis, Universidad Helénica Abierta.
«¿Se ofrecen oportunidades a profesores de idiomas a desarrollarse profesionalmente?» – Cliff Pary, Senior Teacher, British Council
18.00 – 18.30 Pausa y café
18.30 – 19.45 Los Idiomas y el trabajo – ejemplos (case studies) y debate
Coordinación: Sr. Haris Economopoulos, Presidente de la Cámara de Comercio Greco-Inglés.
«¿Corresponden las expectativas de los empresarios a las capacidades de los trabajadores?» - Sra. Venetia Kousia, Director Gerente, Manpower.
«Son los conocimientos de idiomas importantes para el desarrollo de la carrera de los empleados? »- Sr. Yannis Koutrakis, Director de Recursos Humanos, Microsoft.
«¿Ofrecen los empleadores oportunidades para el aprendizaje de idiomas en el contexto de una evolución estratégica corporativa profesional?» – Sra. Sofía Mela, Responsable de la enseñanza de francés para negocios y asuntos especiales.
19.45 Recepción