Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο της Γρανάδα (Φιλοσοφική Σχολή), το Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών της Γρανάδα και την Ισπανική Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών οργανώνει το Δ΄ πανευρωπαϊκό συνέδριο νεοελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδα από τις 10 ως τις 12 Σεπτεµβρίου 2010. Θέµα του Δ΄ συνεδρίου: «Ταυτότητες στον ελληνικό κόσµο (από το 1204 έως σήµερα)».

Επιμέρους θεματικές ενότητες ορίζονται:
1. Εθνοτικές/εθνικές ταυτότητες.
2. Πολιτικές ταυτότητες
3. Θρησκευτικές ταυτότητες
4. Ταυτότητα και φύλο
5. Ταυτότητα και γλώσσα
6. Ταυτότητες στη λογοτεχνία
7. Πολιτικές συγκρότησης συλλογικής ταυτότητας (πολιτισμικές ταυτότητες, τοπικές
ταυτότητες, ταυτότητα και μετανάστευση, διαχείριση παρελθόντος, ταυτότητα και
Εκπαίδευση, ταυτότητα και μέσα ενημέρωσης, ταυτότητα και κινηματογράφος,
ευρωπαϊκή ταυτότητα)

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.eens.org/archiv/Mantatoforos/Kongresse/Dimadis12-02-09.pdf

Πηγή: www.greek-language.gr