Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Γρανάδα (Φιλοσοφική Σχολή), το Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών της Γρανάδα και την Ισπανική Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών οργανώνει το Δ΄ πανευρωπαϊκό συνέδριο νεοελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Γρανάδα από τις 10 ως τις 12 Σεπτεμβρίου 2010.

Θέμα του Δ΄ συνεδρίου:

Ταυτότητες στον ελληνικό κόσμο
(από το 1204 έως σήμερα)
Identities in the Greek world
(from 1204 to the present day)

Οι δηλώσεις συμμετοχής στο Τέταρτο πανευρωπαϊκό συνέδριο νεοελληνικών σπουδών της ΕΕΝΣ (Γρανάδα, 10-12 Σεπτεμβρίου 2010) γίνονται αποκλειστικά με το ηλεκτρονικό πρόγραμμα που ήδη έχει τεθεί σε λειτουργία: http://2010.eens-congress.eu

Περισσότερες πληροφορίες

Πηγή: www.eens.org