Πώς γινόμαστε μεταφραστές;

Ποιος έχει τα προσόντα για να γίνει μεταφραστής; Πώς πρέπει να γίνεται η επιλογή των υποψηφίων μεταφραστών; Βάσει ποιών κριτηρίων; Ποια η συμβολή των γνωσιακών πόρων του μεταφραστή στη διαχείριση του μεταφραστικού έργου; Μπορούν οι Γνωσιακές Επιστήμες να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα τη μεταφραστική πράξη; Μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα πορίσματα των σχετικών ερευνών στο πλαίσιο της Διδακτικής της Μετάφρασης; Η μεταφραστική δυσκολία είναι έννοια η οποία μπορεί να οριστεί κατά τρόπο αντικειμενικό ή πρόκειται για έννοια η οποία εξαρτάται όχι μόνο από το προς μετάφραση κείμενο αλλά και από το μεταφράζον υποκείμενο; Μπορούμε να βοηθήσουμε τον εκπαιδευόμενο μεταφραστή να γίνει ακόμη καλύτερος στη δουλειά του παροτρύνοντάς τον να καλλιεργήσει συγκεκριμένες δεξιότητες; Ποια είναι η συμβολή της μεταγνώσης στη διδακτική πράξη; Εκδηλώνεται το φαινόμενο της μεταβίβασης της μάθησης διαρκούσης της μεταφραστικής πράξης; Πώς εκδηλώνεται η δημιουργικότητα του μεταφραστή; Πρόκειται για έννοια που αφορά αποκλειστικά τη λογοτεχνική μετάφραση ή μπορεί να νοηθεί στο πλαίσιο κι άλλων ειδών μεταφράσεων; Δύσκολες ερωτήσεις κι ακόμη πιο δύσκολες οι απαντήσεις. Μ’ αυτή τη μελέτη επιχειρούμε να προσεγγίσουμε ζητήματα της Διδακτικής της Μετάφρασης, με τα οποία ελάχιστοι έχουν ασχοληθεί, αξιοποιώντας γνώσεις και μεθοδολογικά εργαλεία, τα οποία μας προσφέρουν οι Γνωσιακές Επιστήμες.

ΣΣ

Το βιβλίο δεν πωλείται, αλλά διατίθεται δωρεάν σε όσους ενδιαφέρονται να το διαβάσουν ή να το συμβουλευτούν. Μπορείτε να το κατεβάσετε από το Academia.edu (http://www.academia.edu/2280493/_) και από το http://www.dflti.ionio.gr/user/26