Ισπανικά

Οδός: Καλογερά
Περιοχή: Κυψέλη
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: Ελλάδα
Τηλέφωνο: 6942246142

Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα ισπανικών όλων των επιπέδων απο απόφοιτο της Ισπανικης Φιλολογίας και με σπουδές Erasmus.

Βρίσκεται σε: Καθηγητές Ισπανικών