Καθηγήτρια ισπανικών

Πρόσωπο επαφής: ελίζα
Οδός: Φοινικιά
Περιοχή: Ηράκλειο
Πόλη: Ηράκλειο
Χώρα: Ελλάδα
Τηλέφωνο: 6972808450

Μαθήματα ισπανικών σε όλα τα επίπεδα από έμπειρη καθηγήτρια απόφοιτο ισπανόφωνου πανεπιστημίου. Μέθοδοι προσαρμοσμένες σε παιδιά και ενήλικες. Τιμές προσιτές. τηλ. 6972808450

Βρίσκεται σε: Καθηγητές Ισπανικών