Υπηρεσίες μετάφρασης και μαθήματα ισπανικών | Servicios de traducción y clases de español

Πρόσωπο επαφής: Χρύσα Παπανικολάου | Chrysa Papanikolaou
Οδός: Θεσσαλονίκη
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Χώρα: Ελλάδα
Ιστοσελίδα: Visit our Site

Παρέχω υπηρεσίες μετάφρασης γενικών και ειδικών κειμένων στους γλωσσικούς συνδυασμούς ES-EL και EN-EL, με εξειδίκευση σε ευρωπαϊκά, οικονομικά, φαρμακευτικά, τεχνικά κ.ά. κείμενα.

Παραδίδω, επίσης, online μαθήματα ισπανικής γλώσσας, με έμφαση στην προετοιμασία για Erasmus και τα ισπανικά για την εργασία.

Σπουδές:

Κάτοχος διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών Διερμηνείας και Μετάφρασης, κατεύθυνση: Μετάφραση, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πτυχιούχος Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Μονοετές πρόγραμμα "Estudios Hispánicos", Πανεπιστήμιο της Μάλαγας

___________________________________________________________________________

Servicios de traducción de textos de contenido general y específico en las combinaciones lingüísticas ES-EL y EN-EL, con especialización en textos europeos, económicos, farmacéuticos, técnicos etc.

Clases particulares de español en línea, con énfasis en el español para el programa Erasmus y el español para el mundo profesional.

Estudios:

Máster Interdepartamental en Interpretación y Traducción, rama: Traducción, Universidad Aristóteles de Tesalónica

Grado en Lengua y Civilización Hispánicas, Universidad abierta de Grecia

Curso de Estudios Hispánicos, Universidad de Málaga

Βρίσκεται σε: Μεταφραστές