ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ TRADUCCIONES

Πρόσωπο επαφής: Χαραλαμπίδου Ναυσικά
Οδός: Ν. Κόσμος
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: Ελλάδα
Τηλέφωνο: +30 6932341928

Εμπειρία 15 ετών στη μετάφραση και διερμηνεία. Ευρωπαϊκά, νομικά, περιβαλλοντικά, κ.ά. κείμενα. Διερμηνέας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 1996. Μεταφράστρια τού δικτυακού τόπου Europa της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2006.

Experiencia de 15 años en traducción e interpretación en cuestiones europeas, jurídicas, environmentales y más. Intérprete de la Comisión Europea desde 1996. Traductora del sitio web de la Unión Europea Europa desde 2006.