Προξενείο της Παραγουάης

Οδός: Αλοπεκής 2
Τ.Κ.: 10675
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: Ελλάδα
Τηλέφωνο: 210 7249511 -5
Βρίσκεται σε: Πρεσβείες