Πρεσβεία της Χιλής

Οδός: Κηφισίας 317Α
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: Ελλάδα
Τηλέφωνο: 210 8071065, 210 8071020
Βρίσκεται σε: Πρεσβείες