Πρεσβεία του Περού

Οδός: Σεμιτέλου 2
Τ.Κ.: 11528
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: Ελλάδα
Τηλέφωνο: 210 7792761
Βρίσκεται σε: Πρεσβείες