Πρεσβεία της Ουρουγουάης

Οδός: Λυκαβηττού 1Γ
Τ.Κ.: 10672
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: Ελλάδα
Τηλέφωνο: 210 3602635
Βρίσκεται σε: Πρεσβείες