Ελληνική Πρεσβεία και Προξενεία της Ελλάδας στην Ισπανία

Οδός: Avda Doctor Arce, 24
Τ.Κ.: 28071
Πόλη: Madrid
Χώρα: Ισπανία
Τηλέφωνο: +34 91 564 46 53
Ιστοσελίδα: http://www.mfa.gr/madrid

ΜΑΔΡΙΤΗ

∆ιεύθυνση: Avda Dr. Arce 24, 28002 Madrid, Espana
Τηλ.:       (003491) 5644653  5644654              Fax:  5644668
Τηλ.Εκτ.Αν.:(0034) 685402800
Email:       gremb.mad[at]mfa.gr       Web Site: http://www.mfa.gr/madrid
∆ιαφ. Ώρας: -1h      Ωράριο (ώρα Eλλάδος):   09.30-16.30
ΠΡΕΣΒΥΣ:    ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΥΑ
 
Προξενικό Γραφείο
∆ιεύθυνση: Avda. Dr. Arce 24, 28002 Madrid, Espana
Τηλ.:       (003491) 5644666  Fax:  5641601
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ:   ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΠΕ & ΤΕ Ι.Β'
 
ΓΡ.ΟΕΥ ΜΑ∆ΡΙΤΗ
Διεύθυνση: Avda Dr. Arce 24, 28002 Madrid, Espana
Τηλ.:       (003491) 5644592  Fax:  5645932
Email:      ecocom-madrid[at]mfa.gr            Web Site:
∆ιαφ. Ώρας: -1h      Ωράριο (ώρα Eλλάδος):   10.30-16.30
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ:   ΧΑΛΕΠΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.ΟΕΥ Α΄
 
Άμισθο Προξενείο Αλικάντε (Alicante)
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Fax:
Επίτιμος Πρόξενος: Manuel Serrano Espinosa
 
Άμισθο Προξενείο Bilbao
Δ/νση : c/Alameda Recalde 27, 48009 Bilbao, Spain
Τηλ. : (003494) 4239739 - Fax : (003494) 4248192
Επίτιμος Πρόξενος : Patricio de Satrustegui y Aznar
 
Άμισθο Υποπροξενείο Huelva
Δ/νση : Via Paisajista de Bella Vista, 3/3o A. Huelva 21003, Spain
Τηλ. : (0034959) 500335-6 - Fax : (0034959) 500625, 500335-6
E-mail : jrey[at]mdmhve.marmedsa.com
Επίτιμος Υποπρόξενος : Francisco Javier Rey Vich
 
Άμισθο Προξενείο La Coruna
Δ/νση : /Caballeros 3-5o, Izda, 15006 La Coruna, Spain
Τηλ. : (0034981) 134970 - Fax : (0034981) 134970
E-mail : r.docampo[at]mundo-r.com
Επίτιμος Πρόξενος : Maria Jose Rodriguez Docampo
 
Άμισθο Προξενείο Las Palmas de Gran Canaria
Δ/νση: Dique Leon y Castillo s/n, Noray 2829, 35008 Las Palmas de Gran Canaria, Spain
Τηλ. : (0034928) 300543-5 - Fax : (0034928) 300540
Επίτιμος Πρόξενος: Salvador Cuyas Jorge
 
Άμισθο Προξενείο Palma de Mallorca
Δ / νση : Predio Son Moragues, c/Luis Salvador Cilimingras, s/n 07170 Valldemossa, Mallorca, Spain
Τηλ . : (0034971) 616111 - Fax : (0034971) 616308
E-mail: jciligrecia[at]hotmail.com
Επίτιμος Πρόξενος : Jose Cilimingras Casasnovas 
 
Άμισθο Προξενείο Valencia
Δ / ση: Avda de las Cortes Valencianas Edificio Sorolla Center, no 58, 2o puerta 10, Valencia 46015, Spain
Τηλ.: (003496) 3448184
Fax: (003496) 3462707
Επίτιμος Πρόξενος: Francisco Javier Ramón Pecharromán

Άμισθο Υποπροξενείο Sevilla
Δ / νση : /Luis Montono No 130-A, 41005 Sevilla, Spain
Τηλ . : (0034954) 574404, 578269, 419000 - Fax : (0034954) 580942
Επίτιμος Υποπρόξενος : Ramon Bordas Cuellar
Βρίσκεται σε: Πρεσβείες