Πρεσβεία της Αργεντινής

Οδός: Λεωφ. Βασ. Σοφίας 59
Τ.Κ.: 11521
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: Ελλάδα
Τηλέφωνο: 2107244158, 2107224753
Βρίσκεται σε: Πρεσβείες