Σύλλογοι

Σε αυτό τον κατάλογο θα βρείτε στοιχεία επικοινωνίας για Συλλόγους, Ενώσεις και Συνδέσμους ελληνο-ισπανικού και ελληνο-λατινοαμερικάνικου ενδιαφέροντος στην Ελλάδα, την Ισπανία, αλλά και στις χώρες της Λατινικής Αμερικής.

276_img
Οδός: IES Roces, Avenida de Salvador Allende, nº 4
Τ.Κ.: 33211
Πόλη: Gijón
Χώρα: Ισπανία
Οδός: IES P.L. Coloma, Avda. Álvaro Domecq, 10
Τ.Κ.: 11405
Πόλη: Jerez
Χώρα: Ισπανία
Ιστοσελίδα: http://www.aalg.org/
278_img
Οδός: IES Rosalía de Castro
Πόλη: Santiago de Compostela
Χώρα: Ισπανία
Ιστοσελίδα: http://eposgalicia.wordpress.com/
279_img
Οδός: C/Avenida Ángel Guimerá, s/n
Πόλη: La Laguna
Χώρα: Ισπανία
Οδός: IES "Aljada", Carril de la Ermita Vieja, s.n.
Τ.Κ.: 30006
Πόλη: Puente Tocinos
Χώρα: Ισπανία
Ιστοσελίδα: http://www.amuprolag.es/
281_img
Οδός: C/ Vitruvio 8, 2ª planta
Τ.Κ.: 28006
Πόλη: Madrid
Χώρα: Ισπανία
Ιστοσελίδα: http://www.estudiosclasicos.org/
307_img
Οδός: C/ Valencia, 558 2º 2ª
Τ.Κ.: 08026
Πόλη: Barcelona
Χώρα: Ισπανία
Ιστοσελίδα: http://www.ellinikiestia.net
Οδός: c/ Solano, 38, 1C
Τ.Κ.: 28223
Πόλη: Madrid
Χώρα: Ισπανία
Ιστοσελίδα: http://www.agre.es
Οδός: Σισμάνη 14
Τ.Κ.: 11743
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: Ελλάδα