Σύλλογοι

Σε αυτό τον κατάλογο θα βρείτε στοιχεία επικοινωνίας για Συλλόγους, Ενώσεις και Συνδέσμους ελληνο-ισπανικού και ελληνο-λατινοαμερικάνικου ενδιαφέροντος στην Ελλάδα, την Ισπανία, αλλά και στις χώρες της Λατινικής Αμερικής.

logo_es
Οδός: 8, Pouliou
Τ.Κ.: 115 23
Πόλη: Athens
Χώρα: Ελλάδα
Ιστοσελίδα: www.hellenicspanishchamber.gr
389_img
Οδός: Seseña, 9, 4ºE
Τ.Κ.: 28024
Πόλη: Madrid
Χώρα: Ισπανία
Ιστοσελίδα: http://www.hispanohelenica.org/
Οδός: Vía Ramón Pignatelli, 5 – 2ºA
Τ.Κ.: 50007
Πόλη: Zaragoza
Χώρα: Ισπανία
402_img
Οδός: Αφεντούλη 2
Τ.Κ.: 18536
Πόλη: Πειραιάς
Χώρα: Ελλάδα
Οδός: Μόσχου 3
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: Ελλάδα
Ιστοσελίδα: http://www.hispanohelena.gr
Οδός: Estrada N-VI, s/n
Τ.Κ.: 27163
Πόλη: O Corgo (Lugo)
Χώρα: Ισπανία
Οδός: Φορμίωνος 20
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: Ελλάδα
Ιστοσελίδα: http://hispanistas.web.auth.gr
440_img
Οδός: Ομήρου 9
Τ.Κ.: 106 72
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: Ελλάδα
Ιστοσελίδα: http://www.caritas-athens.gr
Οδός: Αλεξάνδρου Σβώλου 18
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Χώρα: Ελλάδα
Ιστοσελίδα: http://www.centrolorca.gr
Οδός: Ακαδημίας 63
Τ.Κ.: 10678
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: Ελλάδα
Ιστοσελίδα: http://www.paspif.gr/