Σύλλογοι

Σε αυτό τον κατάλογο θα βρείτε στοιχεία επικοινωνίας για Συλλόγους, Ενώσεις και Συνδέσμους ελληνο-ισπανικού και ελληνο-λατινοαμερικάνικου ενδιαφέροντος στην Ελλάδα, την Ισπανία, αλλά και στις χώρες της Λατινικής Αμερικής.

logo_es
Οδός: 8, Pouliou
Τ.Κ.: 115 23
Πόλη: Athens
Χώρα: Ελλάδα
Ιστοσελίδα: www.hellenicspanishchamber.gr
279_img
Οδός: C/Avenida Ángel Guimerá, s/n
Πόλη: La Laguna
Χώρα: Ισπανία
Οδός: IES "Aljada", Carril de la Ermita Vieja, s.n.
Τ.Κ.: 30006
Πόλη: Puente Tocinos
Χώρα: Ισπανία
Ιστοσελίδα: http://www.amuprolag.es/
281_img
Οδός: C/ Vitruvio 8, 2ª planta
Τ.Κ.: 28006
Πόλη: Madrid
Χώρα: Ισπανία
Ιστοσελίδα: http://www.estudiosclasicos.org/
307_img
Οδός: C/ Valencia, 558 2º 2ª
Τ.Κ.: 08026
Πόλη: Barcelona
Χώρα: Ισπανία
Ιστοσελίδα: http://www.ellinikiestia.net
Οδός: c/ Solano, 38, 1C
Τ.Κ.: 28223
Πόλη: Madrid
Χώρα: Ισπανία
Ιστοσελίδα: http://www.agre.es
Οδός: Σισμάνη 14
Τ.Κ.: 11743
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: Ελλάδα
389_img
Οδός: Seseña, 9, 4ºE
Τ.Κ.: 28024
Πόλη: Madrid
Χώρα: Ισπανία
Ιστοσελίδα: http://www.hispanohelenica.org/
Οδός: Vía Ramón Pignatelli, 5 – 2ºA
Τ.Κ.: 50007
Πόλη: Zaragoza
Χώρα: Ισπανία
402_img
Οδός: Αφεντούλη 2
Τ.Κ.: 18536
Πόλη: Πειραιάς
Χώρα: Ελλάδα