Εν χορώ

148_img
Οδός: Κων/πόλεως 75 & Πολέντα
Πόλη: Χανιά
Χώρα: Ελλάδα
Τηλέφωνο: 2821074200
Ιστοσελίδα: http://www.enhoro.com/