Πρεσβείες

Ισπανόφωνες Πρεσβείες, Προξενεία και Τμήματα Πρεσβειών.

Οδός: Κηφισίας 317Α
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: Ελλάδα
Οδός: Έβρου 23
Τ.Κ.: 11527
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: Ελλάδα
Οδός: Βουλής 35
Τ.Κ.: 10557
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: Ελλάδα
Οδός: Διονύσου Αρεοπαγίτου 21
Τ.Κ.: 117 42
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: Ελλάδα
Οδός: Αλοπεκής 2
Τ.Κ.: 10675
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: Ελλάδα
Οδός: Λεωφ. Βασ. Σοφίας 59
Τ.Κ.: 11521
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: Ελλάδα
Οδός: Σωτήρος 6
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: Ελλάδα
Οδός: Avda Doctor Arce, 24
Τ.Κ.: 28071
Πόλη: Madrid
Χώρα: Ισπανία
Ιστοσελίδα: http://www.mfa.gr/madrid
Οδός: Πλατεία Φιλικής Εταιρείας 14
Τ.Κ.: 106 73
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: Ελλάδα
Ιστοσελίδα: http://www.sre.gob.mx
Οδός: Διονύσου Αρεοπαγίτου 21
Τ.Κ.: 11742
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: Ελλάδα