Πρεσβείες

Ισπανόφωνες Πρεσβείες, Προξενεία και Τμήματα Πρεσβειών.

Οδός: Βρασίδα 3
Τ.Κ.: 11528
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: Ελλάδα
Οδός: Σοφοκλέους 5
Τ.Κ.: 15237
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: Ελλάδα
Οδός: Λεωφ. Κηφισίας 74
Τ.Κ.: 15452
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: Ελλάδα
Οδός: Λυκαβηττού 1Γ
Τ.Κ.: 10672
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: Ελλάδα
Οδός: Πραξιτέλους 192 & 2ας Μεραρχίας
Τ.Κ.: 18535
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: Ελλάδα
Οδός: Σεμιτέλου 2
Τ.Κ.: 11528
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: Ελλάδα
Οδός: Κηφισίας 317Α
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: Ελλάδα
Οδός: Βουλής 35
Τ.Κ.: 10557
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: Ελλάδα
Οδός: Αλοπεκής 2
Τ.Κ.: 10675
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: Ελλάδα
Οδός: Διονύσου Αρεοπαγίτου 21
Τ.Κ.: 117 42
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: Ελλάδα