Σταυρούλα Βίγκου

Οδός: Πλαπούτα 28
Περιοχή: Ν. Ηράκλειο
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: Ελλάδα
Τηλέφωνο: 210 2828794, 210 2841878
Ιστοσελίδα: http://www.viggou.gr/
Κέντρο ξένων γλωσσών (αγγλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, γαλλικά).