Τζαίκου

Οδός: Αγ. Σοφίας 38
Περιοχή: Κέντρο
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Χώρα: Ελλάδα
Τηλέφωνο: 2310 268040