Θεοχαρίδου

Οδός: Αλκαμένους 6
Περιοχή: Χαριλάου
Τ.Κ.: 54250
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Χώρα: Ελλάδα
Τηλέφωνο: 2310 300419, 2310 312400
Ιστοσελίδα: http://www.theoharidou.gr/
Εκπαιδευτικός οργανισμός (ξένες γλώσσες και πληροφορική).

-Αλκαμένους 6
 54250 Χαριλάου
 τηλ. 2310 300419, 2310 312400
 φαξ. 2310 328017
 Θεσσαλονίκη

-Ανταίου 17
 54250 Χαριλάου
 τηλ. 2310 310411
 Θεσσαλονίκη