Κέντρο ισπανικής γλώσσας

Οδός: Ρεθύμνου 11
Περιοχή: Κέντρο
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: Ελλάδα
Τηλέφωνο: 210 8239150