Το βιβλίο αυτό των εκδόσεων Printa περιλαμβάνει τρία από τα σημαντικότερα εκτενή δοκίµια του ισπανού φιλοσόφου και συγγραφέα της Εξέγερσης των µαζών: τον Απανθρωπισµό της τέχνης και τις Ιδέες για το μυθιστόρημα του 1925, και ένα παλαιότερο, το Ιδέες για τον Δον Κιχώτη, του 1914. Και στα τρία, έστω κι αν κινούνται στο αισθητικό πεδίο (ιδίως όµως στο πρώτο), θα βρει κανείς τις ιδέες πάνω στις οποίες θεµελιώθηκε η Εξέγερση των µαζών.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο αναπληρωτής καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κριτικός τέχνης και συγγραφέας, Πέτρος Μαρτινίδης, ο αναπληρωτής καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Βίκτωρ Ιβάνοβιτς, συντονιστής μεταφραστικής ομάδας (Αλίκη Βασώνη, Αγγελική Μαυρομμάτη, Ειρήνη Οικονόμου, Τατιάνα Φραγκούλια, Ελίνα Χέλμη) και η Ελίνα Χέλμη, διδάκτωρ φιλολογίας και μεταφράστρια.

Θα χαιρετίσουν οι καθηγήτριες του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Τατιάνα Μηλιώνη και Αναστασία Αντωνοπούλου, εκ μέρους του μεταπτυχιακού προγράμματος «Μετάφραση–Μεταφρασεολογία».

Σε συνεργασία με τo Καποδιστριακό Πανεπιστήμια Αθηνών και τις εκδόσεις Printa.

Στα ελληνικά.

16.01.2012, 19.30

Αίθουσα Εκδηλώσεων του Ινστιτούτου Θερβάντες της Αθήνας, Μητροπόλεως 23.
Είσοδος ελεύθερη.


Presentación de libro
José Ortega i Gasset, El tríptico estético

Este libro de ediciones Printa reúne tres de los ensayos más extensos del filósofo español y autor de La rebelión de las masas: los ensayos de 1925 La deshumanización del arte e ideas sobre la novela, y Meditaciones del Quijote, de 1914. En todos estos ensayos, que se mueven en el campo de la estética, especialmente el primero, se encuentran las ideas en las que se ha basado su famoso libro La rebelión de las masas.

Del libro hablarán Petros Martinidis, crítico de arte, escritor y profesor titular en la Universidad Aristotélica de Salónica, Víctor Ivánovich, profesor titular en la Universidad Aristótélica de Salónica y coordinador del grupo de traductoras (Aliki Vasoni, Aguelikí Mavromati, Irini Iconomu, Tatiana Fragulia y Elina Jelmi) y la Dra. en Filología y traductora Elina Jelmi.

Saludarán las profesoras de la Universidad Capodistríaca de Atenas Tatiana Milioni y Anastasía Andonopulu, en representación del programa de postgrado “Traducción-Traductología”.

En colaboración con la Universidad Capodistríaca de Atenas y las ediciones Printa.

En griego.

16.01.2012, 19.30

Salón de Actos del Instituto Cervantes de Atenas, Mitropóleos 23.
Entrada libre.